Integratiepartner/beheerder/hostingpartner Coöperatie Dimpact UA – Aanbestedingsnieuws

Integratiepartner/beheerder/hostingpartner Coöperatie Dimpact UA

Dimpact staat voor het gezamenlijk realiseren van goede en efficiënte publieke dienstverlening: voor en door gemeenten. De kracht en het succes van Dimpact liggen in de actieve participatie van haar leden. Ook op landelijk niveau is Dimpact een belangrijke partner; zij vertegenwoordigt immers een groot aantal overheidsinstanties. Dimpact is ook een van de aanjagers van ontwikkelingen op het gebied van Common Ground. Belangrijk is bovendien dat Dimpact een verbinding maakt tussen de praktijk van bedrijven, instellingen en inwoners enerzijds en landelijke ontwikkelingen, standaarden en voorzieningen anderzijds.

De leverancier vervult de rol van integrator, beheerder en (optioneel:) hostingpartij. Dimpact verstaat hieronder:
Integratie van de oplossingen hetgeen betekent dat de leverancier ervoor zorgt dat de oplossing integraal werkt zoals verwacht, dat de integratie wordt gedocumenteerd en de werking wordt getest. Van de beheerder wordt verwacht dat hij ITIL 4 diensten inclusief servicedesk diensten, monitoring en rapportages levert ter zake van de geleverde oplossingen aan de leden. Van de leverancier wordt verwacht dat bij ketenbewaking inricht zowel organisatorisch als technisch. De rollen van integrator en beheerder moeten zoveel mogelijk losstaan van de rol van hostingpartij. De reden hiervoor is het voorkomen van vendor lock-in, en het gebruik kunnen maken van de hostingdiensten van Wigo4it en het Shared Service Centrum van gemeente Enschede. Oplossingen worden op een haven-compliant omgeving uitgerold, hetgeen helpt de lock-in te verminderen.

Dimpact gunt de Opdracht voor een initiële periode van drie jaar, met daarna voor Dimpact driemaal de optie tot verlenging met één jaar.
• De ingangsdatum van de overeenkomst is 22 juli 2022
• Dimpact garandeert een looptijd van drie jaar, uiteraard onder voorbehoud van het algemene recht van Dimpact een overeenkomst vanwege een verzuim van leverancier te ontbinden.
• Een governance regeling maakt deel uit van het concept overeenkomst.
Op de overeenkomst zijn tevens de bepalingen van GIBIT2020 van toepassing. Naast de overeenkomst zal Dimpact een verwerkersovereenkomst met de winnende inschrijver aangaan.

Deze aanbestedingsprocedure wordt in de vorm van een ‘medegingsprocedure met onderhandeling’ uitgevoerd als bedoeld in artikel 2.30 van de Aanbestedingswet. Dimpact wil komen tot een kwalificatie en nadere selectie van drie gegadigden.

Bron: Tenderned maandag 31 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250983

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *