Kadeverbetering Hellegatspolder (damwand) – Aanbestedingsnieuws

Kadeverbetering Hellegatspolder (damwand)

Foto: © Hogheemraadschap van Rijnland

De Hellegatspolder ligt tussen Sassenheim en Lisse is onderdeel van het beheersgebied van Hoogheemraadschap Rijnland. De polder is omringd door een regionale kering, die vanuit het zuiden bescherming biedt tegen overstromingen van het boezemwater van de Kagerplassen. In het oosten van de polder stroomt de druk bevaren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De polder bestaat voor het grootste deel uit grasland voor de veeteelt. Daarnaast is er een jachthaven, liggen er enkele woonboten en zijn er boerderijen. Ook is er een camping ‘De Hof van Eeden’, een landwinkel, een zuivelboerderij en er is een zeilschool (’t Vossenhol).  De dijken in de Hellegatspolder zijn de afgelopen periode verstevigd en opgehoogd met een kleilaag. Langs de Ringvaart moet nog een stalen damwand worden geplaatst. Dit blijkt de beste oplossing voor dit deel en is daarmee tevens het onderwerp van deze niet-openbare aanbesteding.

De opdracht wordt uitgevoerd in de Hellegatspolder in Teylingen en heeft tot doel dat de kade voldoet aan de gestelde eisen qua stabiliteit en hoogte. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:
a. Het verwijderen van steenbestorting.
b. Het verwijderen van beschoeiing.
c. Het plaatsen van een damwand inclusief gording en stalen deksloof.
d. Het aanbrengen van groutankers.
e. Het verrichten van grondwerken, op land en te water.
f. Het aanbrengen en herstellen van inlaatconstructies.
g. Het plaatsen van beschoeiing.
h. Het beschermen van verschillende waterkruisende kabels en leidingen.
i. Het verwijderen van groenvoorzieningen.
j. Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van afrasteringen.
k. Het dempen en graven van een watergang.
l. Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van steigerconstructies en aanmeervoorzieningen.
m. Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van elementverhardingen.
n. Het opbreken / frezen en opnieuw aanbrengen van een asfaltverharding.
n. Het uitvoeren van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

Onder voorbehoud moet het hele werk uiterlijk 30 juni 2023 zijn opgeleverd. In de aanmeldfase zullen vijf gegadigden worden geselecteerd die in de gunningsfase zullen worden uitgenodigd een inschrijving te doen. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden op basis van:
– Beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Naar verwachting worden hierbij ten minste de volgende gunningscriteria gehanteerd:
Plan van Aanpak.
Omgevingsmanagement.
CO2 reductie.
Voor deze opdracht is een RAW-bestek opgesteld. Het juridische kader waarbinnen de Overeenkomst wordt aangegaan is de UAV-2012.

Bron: Tenderned maandag 31 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251092

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *