Integraal ontwerpteam Indoor Sportcentrum Leiden – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam Indoor Sportcentrum Leiden

Voorlopig ontwerp
Foto: Servicepunt 071

De gemeente Leiden beschikt momenteel over drie sporthallen: de Vijf Meihal, de 3 Oktoberhal en sporthal De Zijl. De sporthallen worden beheerd en geëxploiteerd door de gemeente Leiden. De Vijf Meihal en 3 Oktoberhal hebben het eind van de levensduur bereikt en zijn aan vervanging toe. Op 19 september 2019 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit Indoor Sportcentrum (RB 19.0087) vastgesteld. Het nieuwe Indoor Sportcentrum vervangt de Vijf Meihal en de 3 Oktoberhal welke na de ingebruikname van het nieuwe Indoor Sportcentrum worden gesloten en gesloopt. Door de realisatie van het Indoor Sportcentrum kan optimaal invulling worden gegeven aan de ambities van de gemeente Leiden. De onderhavige aanbesteding heeft als doel om een integraal ontwerpteam te selecteren. Het integraal ontwerpteam zal op basis van het beschikbare Voorlopig Ontwerp (VO), Programma van Eisen (PvE) en Beeldkwaliteitsplan (BKP) verder werken aan het ontwerp van het Indoor
Sportcentrum. In de voorbereidingsfase van dit project is in opdracht van de gemeente Leiden door het architectenbureau Slangen + Koenis (S+K) gewerkt aan het Voorlopig ontwerp.  De gemeente Leiden heeft besloten om de opdracht in een ontwerpteam verder vorm te geven en daarom zijn de werkzaamheden van S+K na afronden van het VO beëindigd. Alle stukken die door S+K zijn opgeleverd worden hierbij
gedeeld met de marktpartijen zodat alle gegadigden over dezelfde informatie beschikken.

De opdracht omvat het verder ontwerpen van het Indoor Sportcentrum op basis van het Voorlopig Ontwerp (VO), het Programma van Eisen (PvE) en het Beeldkwaliteitsplan (BKP).  Functionaliteit, duurzaamheid, stedenbouw & architectuur en kwaliteitsborging zijn belangrijke
aspecten. Het Indoor Sportcentrum dient als sportief knooppunt waar sporters, publiek en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. De atmosfeer buiten en binnen dient uit te nodigen tot sporten of het bezoeken daarvan (vriendelijk, uitnodigend en sociaal veilig).

De locatie van het nieuwe Indoor Sportcentrum wordt het meest zuidelijk gelegen veld van sportpark Boshuizerkade. Met de ontwikkeling van deze grote sportvoorziening gaat deze locatie meedoen met het centrumgebied van Zuidwest. De locatie ligt aan de drukke en stedelijke Churchilllaan en is daardoor een zichtlocatie in de stad. Via de Telderskade is de locatie met een groene fietsvriendelijke route direct verbonden met het centrum. Bijzonder aan de locatie voor deze sportvoorziening is dat deze in een stedelijke woonwijk ligt. De entree van het Indoor Sportcentrum komt aan de Telderskade.

Bron: Tenderned 17 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187697

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *