Transformatie Witte Villa en C2 ROC Rijn IJssel – Aanbestedingsnieuws

Transformatie Witte Villa en C2 ROC Rijn IJssel

Foto: ©PR

De aanbestede opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

  • Het engineeren van de transformatie op basis van het DO.
  • Het realiseren van de transformatie van de Witte Villa en C2.

In het voormalig hoofdkantoor van Akzo Nobel (De Witte Villa en in de eerste 4 lagen van de Toren) in Arnhem worden het cluster Creatieve Industrie, de Centrale Stafdiensten en het College van Bestuur van Rijn IJssel gehuisvest. In het ontwerp voor de herbestemming van het gebouw staan de toekomstige beroepen van de studenten centraal. Bij binnenkomst bruist het van de creativiteit. De hele locatie is een gedeelde leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers van Rijn IJssel. Het ontwerp prikkelt door een grote variatie aan ruimten en diverse vormen van inrichting. Het cluster van gebouwen is bestemd voor circa 1.800 studenten en ruim 200 medewerkers. Doelstelling van dit project is het huisvesten van de studenten van Creatieve Industrie en stafmedewerkers en College van Bestuur op een nieuwe locatie voor Rijn IJssel. Dit gebouw (18.000 m2 ) maakt deel uit van de Velpercampus waarop nog twee onderwijsclusters worden gehuisvest: Cluster Techniek & ICT in een gebouw van circa 10.500 m2 en de Internationale Schakelklas in een monumentaal gebouw van 1.000 m2. Voor de Villa en Toren is een langjarig huurcontract afgesloten met de eigenaar. De verbouwing en aanpassing tot onderwijsruimten wordt voor rekening en risico van Rijn IJssel uitgevoerd.

De verbouwing omvat in hoofdlijnen het herindelen van de ruimten, vervangen van de (klimaat)installaties, verlichting, regelinstallaties, inrichten van specifieke onderwijs en facilitaire ruimten en aanpassen van het gebouw aan de (veiligheids-)eisen die voor onderwijsgebouwen gelden. De relatie tot de medegebruikers in de Toren behoort tot de projectaspecten. De terreininrichting van het aansluitende terrein (parkeerhof, logistieke entrees, parkeergarage, toegang tot de gebouwen) behoort tot de scope, inclusief de aansluitingen op nutsvoorzieningen en riolering. De huisvesting bestaat uit twee bouwdelen; de Witte Villa is als hoofdkantoor van Akzo in 1989 in gebruik genomen en de Toren dateert uit midden jaren 60. De gehele Witte Villa wordt in gebruik genomen, van de Toren de begane grond tot en met de 3e etage. De bovenliggende etages en een deel van de kelderverdiepingen blijven in gebruik als kantoorfunctie voor Akzo Nobel en Nouryon. De technische kwaliteit van de gebouwen is in de basis goed, maar is nog niet aangepast op het gebruik als onderwijsgebouw. Doordat het gebouw gehuurd wordt, zullen de gevel en het dak beperkt meegenomen worden in de aanpassing. De installaties worden wel grotendeels vervangen, met uitzondering van centrale componenten met voldoende restlevensduur. Door de aanpassing zal het gebouw moeten voldoen aan de duurzaamheidsambities van Rijn IJssel en de gebouwkwaliteit die Rijn IJssel wil bieden aan haar studenten en medewerkers.

De omvang van de opdracht is uitgedrukt in het te verbouwen oppervlak 18.000 vierkante meter. Het budget voor de opdracht is € 12.000.000 exclusief BTW Het gaat om € 11.700.000 voor realisatie en € 300.000 voor engineering.

Bron: Tenderned 17 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187796

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *