Integraal beheer openbare ruimte gemeente Bergeijk – Aanbestedingsnieuws

Integraal beheer openbare ruimte gemeente Bergeijk

Door middel van deze aanbesteding wil de aanbestedende dienst een veilige, nette en schone buitenruimte creëren om het welzijnsniveau en gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn voor de inwoners en bezoekers van de gemeente. Om dit te realiseren wil de gemeente één aannemer contracteren die het integraal beheer van openbare ruimte van de gemeente Bergeijk op basis van het voorgeschreven kwaliteitsniveau uitvoert. Daarbij is het belangrijk dat het groen in de wijk goed wordt verzorgd en netjes wordt bijgehouden. Met één aannemer wordt een (bouwteam)overeenkomst aangegaan.

Tot de opdracht behoren, niet limitatief, werkzaamheden:
– onderhoud bomen
– onderhoud sier- en heesterplantsoen
– onderhoud bosplantsoen
– onderhoud (half)verhardingen
– onderhoud (recreatieve) grasvelden
– afvalbakkenbeheersing
– bijkomende verplichtingen Flora en Fauna en verkeersmaatregelen
– bijkomende werkzaamheden.
De werkzaamheden zoals beschreven in het in de aanbestedingsdocumenten opgenomen bestek hebben betrekking op het integraal beheer van de gemeente Bergeijk. Er is daarom een grote mate van uniformiteit en samenhang in de werkzaamheden. De omvang van de opdracht is dusdanig dat toegankelijkheid voor MKB bedrijven voldoende gewaarborgd is. Daarnaast acht de gemeente het doelmatig om de werkzaamheden als één opdracht aan te besteden. Kortom, er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden en omdat de werkzaamheden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is niet gekozen de opdracht in percelen te verdelen. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal vier jaar, 2023 – 2026, en maximaal acht jaar (2027 – 2028 en 2029 – 2030). De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023. De inschrijving wordt beoordeeld op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 25 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270276

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *