Gladheidsbestrijdingsmaterieel gemeente Westerwolde – Aanbestedingsnieuws

Gladheidsbestrijdingsmaterieel gemeente Westerwolde

Foto: © Gemeente Woerden

De gemeente Westerwolde is een heel jonge gemeente en is op 1 januari 2018 ontstaan na een fusie van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. De regio Westerwolde heeft een rijke geschiedenis. In de vestingdorpen Oudeschans en Bourtange is dit direct tastbaar. Ook de Burcht in Wedde en het klooster in Ter Apel zijn stille getuigen van een
indrukwekkende historie.

Deze aanbesteding betreft de Europees openbare aanbesteding voor gladheidsbestrijdingsmaterieel ten behoeve van de gemeente Westerwolde. De gemeente wenst vervanging van het huidige gladheidsbestrijdingsmaterieel en de levering van een strooimanagementsysteem. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer
die de gevraagde leveringen en dienstverlening uitvoert op basis van de in de offerteaanvraag geformuleerde eisen en voorwaarden, waaronder begrepen het Programma van Eisen. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
– Levering van twee getrokken zoutstrooiers (aanhangwagenstrooiers);
– Levering van drie opzet zoutstrooiers;
– Levering van een strooimanagementsysteem – optioneel.
De levering van een strooimanagementsysteem is optioneel. Dit houdt in dat de gemeente na gunning definitief besluit om deze levering daadwerkelijk al dan niet af te nemen. Het gladheidsbestrijdingsmaterieel en het strooimanagementsysteem wordt als één geheel aanbesteed. De gemeente wil het materieel en het strooimanagementsysteem op elkaar afgestemd hebben en besteedt het daarom in één geheel aan.

Aanbesteder volgt de openbare procedure. Na opening van de digitale kluis wordt gecontroleerd of de ingediende inschrijvingen voldoen aan de formele eisen. Voldoen inschrijvingen hier niet aan, dan kan dat een reden vormen om de betreffende inschrijving als ongeldig ter zijde te leggen. De geldige inschrijvingen worden inhoudelijk beoordeeld en onderling vergeleken op grond van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 25 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270277

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *