Inrichten archiefdepot in Bolsward – Aanbestedingsnieuws

Inrichten archiefdepot in Bolsward

Foto: Adema Architecten

Het voormalige stadhuis van Bolsward wordt een prachtig Cultuur Historisch Centrum. met een nieuwe naam: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’. ‘De Tiid’ is volgens burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân een passende naam voor het complex dat ontstaat na de ingrijpende verbouwing van het monumentale stadhuis in de stad.

De geschiedenis van het gebied wordt in “de Tijd” weer zichtbaar en voelbaar gemaakt. Samen met de bibliotheek, drie Bolswarder musea, het archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente Súdwest-Fryslân Komt deze prachtige plek weer tot leven.

De nieuwe ruimte en het stadhuis worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. Hier vindt de bezoeker een moderne leeszaal, digitale presentaties, toeristische informatie en ook gemeentelijke diensten. In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal moet ook in de avonduren een ontmoetingsplek worden, bijvoorbeeld door lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.

De Europese aanbesteding aangaande de inrichting van het archiefdepot in Cultuur Historisch Centrum de Tiid in Bolsward is geplaatst door de
gemeente Súdwest-Fryslân. Het Cultuur Historisch Centrum de Tiid wordt ondergebracht in het voormalige stadhuis van Bolsward en in een te realiseren uitbreiding aan de achterkant van het huidige complex. In het Cultuur Historisch Centrum de Tiid worden het gemeentearchief, het gemeenteloket, een horecavoorziening en de openbare bibliotheek gehuisvest. Daarnaast wordt de geschiedenis van de gemeente en de regio verteld en zichtbaar gemaakt door programma’s, voorstellingen en tentoonstellingen.

Het gemeentelijk archiefdepot wordt ondergebracht in de nog te realiseren uitbreiding van het complex. De bouw van dat archiefdepot, aan de achterkant van het huidige complex, is op 11 juni jl. gestart. Deelnemers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving in te dienen met inachtneming van de technische eisen die in het beschrijvend document, inclusief de bijlagen, zijn geformuleerd.

De opdracht omvat het leveren en monteren van een systeem van stationaire, vaste of handmatig verrijdbare archiefrekken, combikasten en rekken voor hangende berging, voor de veilige bewaring in het depotgebouw Cultuur Historisch Centrum de Tiid in Bolsward van de archief- en
museumcollecties en voor de opslag in het depot van hulpmaterialen, conform de technische specificaties, zoals vastgelegd in het Programma van Technische Eisen, zodanig dat het systeem volledig geleverd is, dat wil zeggen dat het systeem alle elementen en onderdelen bevat die noodzakelijk zijn voor de constructie ervan en voor de bewaring erin van de collecties en hulpmaterialen. Dat alle afzonderlijke elementen en onderdelen van het systeem op de juiste wijze gemonteerd zijn en  zodanig dat het systeem volledig werkend is en dat het systeem in fysieke en mechanische zin volledig en zonder gebreken functioneert, zodanig dat de opdrachtgever met behulp van het systeem zijn collecties volledig en optimaal kan bewaren en beheren.

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân en Tenderned 22 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175571

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *