Ingenieursdiensten Fase 1 Nieuw Kralingen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Ingenieursdiensten Fase 1 Nieuw Kralingen

Binnen de ring van Rotterdam, aan de rand van het Kralingse Bos wordt de woonwijk ‘Nieuw Kralingen’ ontwikkeld.Nieuw Kralingen is opgedeeld in meerdere fasen, waarvan nu voor fase 1 Wonen één (1) opdrachtnemer wordt gezocht. De eerste fase omvat 269 woningen, met 96 koopwoningen in het vrije segment, 27 middeldure koopwoningen, 56 middeldure huurwoningen en 80 sociale huurwoningen.. De ontwikkel combinatie Nieuw Kralingen (OCNK) is een samenwerking van Heijmans en ERA-contour. Samen met de gemeente Rotterdam is OCNK bezig met de ontwikkeling van Nieuw Kralingen in Rotterdam.

Aan de inschrijver wordt gevraagd om fase 1 Wonen te engineeren.
Fase 1 is opgedeeld in veertien deelgebieden. Voor elk deelgebied worden dezelfde producten en processen gevraagd. De gevraagde producten dienen steeds per deelgebied (of een logische bundeling hiervan) te worden uitgevoerd met na elk deelgebied een evaluatie. Het OCNK is op zoek naar één opdrachtnemer die niet alleen de gevraagde producten tijdig en volledig levert, maar ook de ervaring heeft met het spel tussen ontwikkelaar, gemeente, waterschap, architecten, bouwaannemers e.d.. Het OCNK zoekt één opdrachtnemer die proactief meedenkt in oplossingen en proactief adviseert om te komen tot een gedragen product.
In de uitvraag wordt inzichtelijk gemaakt welke kaders gelden voor de ingenieursdiensten met betrekking tot
werkzaamheden van de nieuwe woonwijk Nieuw Kralingen.

Op hoofdlijnen wordt gevraagd om:
• Voorbelastingstekeningen op basis van door derden opgesteld advies;
• Bouwrijpmaak tekeningen;
• Woonrijpmaak tekeningen op basis van een Inrichtingsplan;
• Ramingen per deelgebied en per fase;
• RAW bestekken voor voorbelasting, bouw- en woonrijpmaken (los van elkaar met gebundelde deelgebieden);
• Volledig organiseren en begeleiden van de aanbesteding;
• Directievoering op de opgestelde contracten;
• Ondersteuning bij de overdracht van het werk/de werken aan de gemeente;
• Beheersen van raakvlakken van de diverse bouwpercelen en verdere ontwikkelingen in het gebied i.r.t. de bouwpercelen

De niet- openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit:
• De selectiefase: aanmelden en selecteren;
• De inschrijvingsfase: informeren, inschrijven, beoordelen en gunnen.

Selectiefase
Door de selectieprocedure worden marktpartijen geselecteerd waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die voldoen aan de in deze leidraad gestelde eisen. De aanbesteder selecteert (maximaal) vijf marktpartijen gedurende de selectiefase.
Inschrijvingsfase
Als gunningscriterium voor deze procedure geldt de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De EMVI-score van een Inschrijving wordt bepaald door middel van de methodiek ‘Gunnen op Waarde’, waarin aan de onderliggende subgunningscriteria een fictieve waarde in euro’s wordt toegekend die wordt afgetrokken van de inschrijfsom.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *