Herontwikkeling woon- en winkelruimte Mosaïque Oost Nieuw-Bergen – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling woon- en winkelruimte Mosaïque Oost Nieuw-Bergen

Projectlocatie Bergen. Foto: Google Streetview

Om de ontwikkeling van ‘Mosaïque’ meer vaart te geven heeft de gemeente Bergen zelf het initiatief genomen en de bestaande winkels en bovenwoningen verworven met als algemeen doel deze locatie te herontwikkelen naar betaalbare woningen en horecaruimte. Van de inschrijver wordt verwacht:

  • Een integraal ontwerp, gebaseerd op een bij de gunningsleidraad te verstrekken Programma Van Eisen (PVE);
  • De ontwikkeling, realisatie en verkoop van 13 koopappartementen ca. 80 á 90m2;
  • De ontwikkeling en realisatie van 12 stuks levensloopbestendige huurappartementen ca. 80m2;
  • 250m2 (VO) horecaruimte voor verhuur.

De gemeente is eigenaar van de gehele locatie en zal te zijner tijd de bouwpercelen (appartementsrechten) leveren aan de kopers van de koopappartementen. De bouwpercelen voor de huurappartementen en horecaruimte blijven in eigendom van de gemeente.

Deze aanbesteding betreft een niet-openbare Europese procedure. Deze procedure vind plaats in twee fasen. In de eerste fase, de selectiefase, zullen de ontvangen aanmeldingen worden getoetst op de voorwaarden, op hoofdlijnen te weten:
 Uitsluitingsgronden;
 Geschiktheidseisen;
 Selectiecriteria.
Uiteindelijk wordt door de aanbestedende dienst gezocht naar maximaal vijf gegadigden die zij wil uitnodigen om een inschrijving in te dienen voor de uitvoering van dit project. De inschrijver die tijdens de gunningsfase het beste ontwerp en de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft, zal het werk gegund krijgen.

Bron: Tenderned dinsdag 17 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313814

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *