Herinrichting Professorenwijk-Oost fase 1 Leiden – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Herinrichting Professorenwijk-Oost fase 1 Leiden

Impressie: © Gemeente Leiden

De riolering in de Professorenwijk-Oost is aan vervanging toe. Aangezien de straten voor deze werkzaamheden helemaal open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten en stoepen. Waar mogelijk wil de gemeente op plekken waar veel verharding ligt, deze weghalen en groen toevoegen. In de nieuwe inrichting worden zoveel mogelijk zogeheten klimaatadaptieve maatregelen genomen. Daarmee is de Professorenwijk-Oost straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte. Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in twee delen verdeeld. Het oostelijke deel (van de Uhlenbeckkade tot en met de Roomburgerlaan) komt het eerst aan de beurt, dit is fase 1. Voor dit deel is het definitieve ontwerp klaar. Het ontwerp van het westelijke deel van de wijk (tussen de Hazewinkelstraat en de Meijerskade) komt volgend jaar aan de beurt.

Het werk in deze nationaal openbare aanbesteding betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het klimaat adaptief en biodivers inrichten van de openbare ruimte in de Professorenwijk-Oost (fase 1) in de gemeente Leiden. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • opruimwerkzaamheden;
 • opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
 • opbreken van asfalt;
 • het verrichten van grondwerkzaamheden;
 • verwijderen GWA riool;
 • aanbrengen PVC en Betonriool;
 • aanbrengen kolken en kolkaansluitingen;
 • aanbrengen uitstroomvoorzieningen
 • maken uitstroom opening/doorvoer door stalen damwand;
 • aanbrengen elementen verharding en kantopsluitingen;
 • aanbrengen asfaltverhardingen;
 • aanbrengen straatmeubilair;
 • bijkomende en bijbehorende werkzaamheden

Voor deze procedure wordt het gunningscriterium de “laagste prijs” toegepast. Er is voor het gunningscriterium ‘Laagste Prijs’ gekozen omdat:
Er geen sprake is van onderscheidend vermogen op basis van kwalitatieve criteria;
De gevraagde kwaliteit vastgesteld is in het bestek;
Er sprake is van standaardisatie.

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op ‘present performance’ om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede ‘past performance’ te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van ‘past performance”. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van leveranciers bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Bron: Tenderned maandag 6 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237618

 

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *