Herinrichting Kapellerlaan Roermond – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Kapellerlaan Roermond

Kapellerlaan Roermond. Foto: © Gemeente Roermond

De opdracht omvat een volledige herinrichting van de Kapellerlaan met nieuwe bomen, reconstructie riolering inclusief aanleg van een hemelwaterriool en verbetering van de binding met het Roerdal. Samen met de Kapellerlaan wordt ook de Heinsbergerweg een 30 km gebied inclusief aanleg bijbehorende verkeersmaatregelen. De verkeersregelinstallatie op het kruisvlak Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat wordt vernieuwd en geoptimaliseerd met bijbehorende infrastructurele aanpassingen. Een en ander zoals verder omschreven in het bestek bij de aanbestedingsdocumenten.

De Kapellerlaan is met zijn karakteristieke uitstraling een van de beeldbepalende lanen voor Roermond en dat beeld wil Roermond behouden. De Kapellerlaan kent problemen met riool en verhardingen en er zijn vragen over de bomen en de verkeerssituatie. Aandachtspunten die onderling samenhangen. De beperkt beschikbare ruimte maakt dat bomen, groen, parkeren, rijden met fiets of auto en lopen allemaal vlak bij elkaar gebeuren met weinig ruimte voor wat anders. Ook zorgt de ligging van de Kapellerlaan in de stad voor een intensief gebruik van deze straat.

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, voorzien met ingang van februari 2021 tot en met oplevering van het werk. Als uiterlijke datum voor oplevering dient inschrijver 31 januari 2022 aan te houden. De overeenkomst wordt gesloten door opdrachtverstrekking

De aanbesteder heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een nationaal openbare procedure.
De nationaal openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken.

Bron: Tenderned 9 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213913

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *