Televisiestudio – Virtual-/Augmented Reality technologie – automatisering AVROTROS – Aanbestedingsnieuws

Televisiestudio – Virtual-/Augmented Reality technologie – automatisering AVROTROS

Foto: www.pixabay.com

AVROTROS voert een aanbestedingsprocedure uit voor uitbreiding van haar televisiestudio met Virtual-/ Augmented reality technologie en studio automatisering. Dit project dient primair de uitzending van het televisieprogramma EenVandaag, maar AVROTROS houdt nadrukkelijk de
mogelijkheid open om ook andere (televisie) programma’s vanuit de televisiestudio uit te zenden of te doen opnemen. Dit geldt voor zowel programma’s door of in opdracht van AVROTROS zelf geproduceerde programma’s, alsook geproduceerd door derden.

Gekozen is voor een Europese aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog. De aanbesteding bestaat uit drie fasen, te weten:
De Selectiefase: hier worden de Gegadigden geselecteerd voor deelname aan de Dialoogfase;
De Dialoogfase: hierin voeren Aanbestedende dienst en Deelnemers individuele gesprekken over de opdracht en de overeenkomst;
De Inschrijvingsfase: de deelnemers worden uitgenodigd voor het indienen van een inschrijving;

AVROTROS zendt vanuit haar gebouw aan de Witte Kruislaan 55 te Hilversum het televisieprogramma EenVandaag uit. Hiertoe is in het pand een televisiestudio ingericht, inclusief bijbehorende ruimten, waaronder regie, audio regie en een geconditioneerde apparatenruimte.
AVROTROS is voornemens om ten behoeve van het programma EenVandaag een nieuw decor in de studio te laten plaatsen. Bij het ontwerp van dit nieuwe decor is rekening gehouden met de mogelijkheid om in de toekomst de televisiestudio ook in te zetten voor andere programma’s dan
EenVandaag. AVROTROS heeft besloten om het decor in de studio deels als fysiek decor te laten plaatsen en het resterende deel in te vullen middels Virtual Reality. In de voorgrond kunnen grafische elementen worden toegevoegd middels Augmented Reality. Gekoppeld aan deze uitbreiding wil AVROTROS de studio uitbreiden met een studio automatiseringssysteem teneinde de noodzakelijke (operationele) personele bezetting terug te dringen. Het doel van deze aanbesteding is de levering en implementatie van Virtual- en Augmented reality technologie en studio-automatisering voor een televisiestudio, in het pand van AVROTROS aan de Witte Kruislaan 55 te Hilversum. Integraal onderdeel daarvan is het leveren van operationele en technische ondersteuning (support) voor de duur van de overeenkomst. Nadere invulling hiervan zal gedurende de dialoogfase verder worden gedetailleerd.

In de huidige situatie wordt het programma EenVandaag opgenomen in een geheel fysiek decor. Als onderdeel van het decor zijn in de achterwand een 30-tal schermen opgenomen waarop stills en videocontent worden getoond. De aansturing van deze schermen vindt plaats middels een Spyder X20. De studio is uitgerust met een 4-tal Sony camera’s, type HDC-1700 welke zijn aangesloten op de vaste regie. De techniek van de studio regie is daarnaast gebaseerd op een Sony DVS 6250 beeldmenger, Miranda NV 9500 matrix en Studer Vista-1 audio mixer. Voor video instarts is de regie uitgerust met een tweetal Avid Airspeeds die direct verbonden zijn met de -eveneens in het gebouw
aan de Witte Kruislaan gevestigde- Postproductie afdeling. Graphics en titels ten behoeve van de schermen in de studio worden gegenereerd door een tweetal Xpression graphics generatoren. In de huidige vorm is slechts een zeer beperkt deel van de dagelijkse werkprocessen in de studio
geautomatiseerd. Veel wordt manueel bediend. Op een reguliere uitzenddag vindt bediening plaats door een tiental personen:

  • Regisseur
  • Schakeltechnicus
  • Regie assistentie
  • 1e Cameraman
  • Cameraman
  • Hoofd beeldtechnicus
  • Hoofd geluidtechnicus
  • Playout operator
  • Autocue operator
  • Opnameleider

De aanbestedende dienst heeft voor het programma EenVandaag een nieuw decor laten maken. Dit betreft een zogenaamd hybride decor waarbij een deel conventioneel decor, bestaande uit fysieke decorelementen, wordt gecombineerd met een greenbox waarmee door middel van Virtual Reality technologie het decor virtueel kan worden voortgezet. In de voorgrond kunnen grafische elementen worden toegevoegd middels Augmented Reality. Aanbestedende dienst is voornemens om de studio faciliteiten uit te breiden met de voor Virtual- en Augmented reality benodigde technologie. Daarnaast zoekt de aanbestedende dienst naar een kostenefficiënter model voor de bediening van de studio. De wens bestaat om het huidige aantal van 10 operationele functies terug te brengen. Deze reductie in functies is geen doel op zich, maar dient te leiden tot een reductie van de kosten per uitzending. Aanbestedende dienst zoekt derhalve naar een efficiënte wijze om (delen) van het studio
productieproces te automatiseren. De aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat bovenstaande zaken niet zonder meer los van elkaar
kunnen worden gezien en hecht aan een duidelijk belegde systeemverantwoordelijkheid bij één partij. Om die reden heeft de aanbestedende dienst ervoor gekozen om zowel het leveren en implementeren van beide oplossingen, Virtual-/ Augmented reality technologie én studio automatisering, alsmede het leveren van service, support en onderhoud binnen één opdracht aan te besteden. Alle communicatie met betrekking tot support vindt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst plaats in de Nederlandse of Engelse taal. De door opdrachtnemer in te zetten
supportmedewerkers beheersen een van de genoemde talen uitstekend.
Uitgangspunt van het project is dat de integriteit van de studio maximaal behouden blijft. Met andere woorden; De aanbestedende dienst wil het aantal (technische) aanpassingen en vervangingsinvesteringen aan de huidige studiotechniek tot een minimum beperken.

AVROTROS beschouwt de volgende elementen integraal onderdeel van de opdracht.

1 Levering, implementatie en inbedrijfstelling studio-automatisering. Inclusief onderhoud, service en support;
2 Levering, implementatie en inbedrijfstelling Virtual- en Augmented studio technologie. Inclusief onderhoud, service en support;
3 Integratie van studio-automatisering (1.) en Virtual- en Augmented studio technologie (2.) in de huidige studio omgeving van AVROTROS, inclusief testen, inregelen en werkend opleveren;
4 Het verzorgen van opleidingen voor operationele en redactionele medewerkers;
5 Het faciliteren van een reeks proefuitzendingen, inclusief leveren van de benodigde operationele bezetting.

De gedetailleerde demarcatie van werkzaamheden zal in fase 2, de Dialoogfase, worden vastgesteld tussen AVROTROS en geselecteerde Gegadigde(n).

Bron: Tenderned 9 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213935

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *