Herinrichting Jurgensstraat Elsloo (Gemeente Stein L.) – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Jurgensstraat Elsloo (Gemeente Stein L.)

V.O. Jurgensstraat © Gemeente Stein

Voor de nieuwe inrichting van de Jurgensstraat wordt aangesloten op de vormgeving en uitstraling van de recent gereconstrueerde Stationsstraat. Hierbij bestaat het wegprofiel uit een rijbaan van asfalt waarbij autoverkeer in één richting plaatsvindt. Naast de rijbaan bevinden zich aan beide kanten een strook van 2 meter breed waarin een combinatie van parkeerplaatsen en boomvakken worden gerealiseerd. De parkeervakken bevinden zich op het niveau van het trottoir, welke bereikbaar zijn door het aanleggen van een overrijdbare trottoirband. Deze band is zodanig vormgegeven dat men er met de auto, kinderwagen en rollator eenvoudig op en af kan komen en toegang kan nemen tot de inritten van de woningen. Op de kruisingsvlakken worden aparte oversteekmogelijkheden voor minder validen gerealiseerd.

Aan beide zijden van de woningen wordt daarnaast een trottoir gerealiseerd. Het wegprofiel is weergegeven op de overzichtstekening. De kruisingen met de Bandkeramiekersstraat, Charles de Geloesstraat en Schoolstraat worden uitgevoerd als drempelplateau. Hierbij wordt het kruisingsvlak iets verhoogd en toegankelijk gemaakt middels sinusvormige (golfbeweging) opgangen, waardoor geluid en trillingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Binnen de herinrichting van de Jurgensstraat vormt het thema parkeren een belangrijk onderdeel. Aan de hand van een parkeeronderzoek is onderzocht hoeveel auto’s er in de huidige situatie geparkeerd staan en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van wat er in de straat maximaal mogelijk is, rekening houdend met de aanwezige inritten. Op basis hiervan is er gekeken hoe binnen de beschikbare ruimte de parkeercapaciteit vergroot kan worden. Aan de hand van onderstaand overzicht is te zien wat er binnen het nieuwe ontwerp mogelijk is in de openbare ruimte en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de huidige situatie.

De opdracht in deze nationaal openbare aanbesteding betreft de herinrichting van de Jurgensstraat te Elsloo in de gemeente Stein conform de gestelde eisen c.q. randvoorwaarden zoals beschreven in het bestek 20.085 d.d. 09 april 2021 met
bijbehorende bijlagen c.q. tekeningen. De opdrachtgever is van mening dat de werkzaamheden binnen de opdracht een dusdanige samenhang hebben, dat deze kan worden gezien als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt.  Het uit te voeren werk is gelegen in de Jurgensstraat inclusief bijbehorende kruispunten
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:
– aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
– schonen van het terrein;
– verwijderen van verhardingen;
– uitvoeren van grondwerken;
– uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
– verwerken van funderingen;
– aanbrengen van verhardingen;
– uitvoeren van bijkomende werken;
– onderhouden van de werken.

Het gunningscriterium is de laagste inschrijvingsprijs.

Bron: Tenderned 31 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229076

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *