Herinrichting de Hoef fase 4 Alkmaar – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting de Hoef fase 4 Alkmaar

Een der her in te richten straten, de van der Veldelaan. Foto: Google Streetview

Stadswerk072 is een dienstverlener voor gemeente Alkmaar op het gebied van beheer en onderhoud van de buitenruimte. Stadswerk072 biedt een totaalpakket dat varieert van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van beleid en investeringen tot uitvoering van eenvoudige repeterende werkzaamheden. Stadswerk072 wil met één  ondernemer een overeenkomst afsluiten om: In de gemeente Alkmaar de wijk genaamd De Hoef fase 4 opnieuw in te richten. Stadswerk072 wil ten hoogste vijf geschikte gegadigden selecteren voor de gunningsfase. Voor de gunningsfase worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Aan hen wordt te zijner tijd de (definitieve) gunningsleidraad en overige stukken verstrekt. 

Het uit te voeren werk omvat de onderstaande (gedeelte van) de volgende straten:
Van de Veldelaan;
Cressantlaan;
Koos Stikvoortlaan;
Johannes van Horstoklaan;
Troostlaan;
Jan Ekelsplein;
Jacob van Strijplein;
Schouwmanlaan;
Terborchlaan;
Cornelis Pronklaan;
Aert de Gelderlaan

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Omgevingsmanagement;
het verwijderen van de bestaande infrastructuur en riolering;
het verrichten van grondwerken;
het aanbrengen van riolering;
het aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
het aanbrengen van elementenverhardingen;
het aanbrengen van kantopsluitingen;
het aanbrengen van straatmeubilair;
het aanbrengen van diverse terreininrichting;
het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

De geplande start uitvoering is medio november 2021. De doorlooptijd zal ongeveer twee en een half jaar bedragen. Een en ander onder voorbehoud.

Bron: Tenderned 23 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231231

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *