verbeteren doorstroming Plesmanlaan Leiden – Aanbestedingsnieuws

verbeteren doorstroming Plesmanlaan Leiden

Kaart: © Gemeente Leiden

Het tracédeel Plesmanlaan vormt onderdeel van het project Leidse Ring Noord (LRN) naar een grootschalige verbetering van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de LRN. De LRN vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute de Leidse Ring. De ringstructuur leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. Om de Leidse Ring goed te laten functioneren werd er als onderdeel van de oplossing LAB071 een pakket van infrastructurele maatregelen voorgesteld om de doorstroming op de noordzijde van de ring te verbeteren. Het projectgebied van de LRN loopt geografisch van de Plesmanlaan in Leiden vanaf de aansluiting op de N206 (aansluitend op het reeds gerealiseerde ontsluiting Bio Science Park) tot aan de rotonde N446 op de Oude Spoorbaan in Leiderdorp. Het project LRN is verdeeld in vijf tracédelen
waarvan het tracédeel Plesmanlaan het eerste tracédeel is:
– tracédeel Plesmanlaan: De Plesmanlaan vanaf aansluiting Darwinweg tot aan het Plesmanviaduct bij het spoor (incl. Darwinweg tot de rotonde bij Sandifortdreef).

De opdracht omvat op hoofdlijnen het:

  • ontwerpen en uitvoeren van een gelijkvloerse en rechtstandige, met verkeerslichten geregelde kruising voor het gemotoriseerd verkeer op de Plesmanlaan, Vondellaan en Darwinweg, teneinde de doorstroming te verbeteren;
  • ontwerpen en uitvoeren van drie ongelijkvloerse kruisingen (fietstunnels) onder de Darwinweg, Plesmanlaan en Vondellaan om conflicten tussen langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer te voorkomen;
  • ontwerpen en uitvoeren van een fietspad langs de westzijde van de Darwinweg om de doorstroming van de auto’s bij de Sandifortrotonde te bevorderen (scheiden fiets en auto);
  • ontwerpen en uitvoeren van een betere inpassing van voorzieningen en bereikbaarheid van haltes voor Openbaar Vervoer;
  • voorbereiden en verleggen van kabels & leidingen;
  • coördineren van de werkzaamheden voor het Project, met eventueel in de omgeving plaatsvindende werken, en met de werkzaamheden aan de overige tracédelen van de van de Leidse ring Noord;
  • ontwerpen en uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Om de opdracht te realiseren wenst de aanbesteder een Overeenkomst af te sluiten met één gegadigde. Het werk dient volgens de bouworganisatievorm E&C, op basis van [Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 (UAV-GC 2005)] te worden gerealiseerd. Zoals nu voorzien wordt gestreefd naar een gunning van de Werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2021 en een oplevering in het derde kwartaal van 2023, e.e.a. is indicatief en kan gewijzigd worden.

De niet-openbare aanbestedingsprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase, de selectiefase, wordt een aantal gegadigden geselecteerd. In de tweede fase, de inschrijvingsfase, worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd in te schrijven.

Bron: Tenderned 23 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230929

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *