PPS Plannen ontvouwd voor ontwikkeling Eemvallei – Aanbestedingsnieuws

PPS Plannen ontvouwd voor ontwikkeling Eemvallei

Eemsvallei
(C) Bam 2021

Het Eemvalleigebied beslaat 4.000 ha aan de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), op korte afstand van Almere, Zeewolde, Hilversum en Amsterdam. Het plan omvat een complete integrale gebiedsontwikkeling: naast woningen is er veel ruimte voor groen, water, natuurverbindingen en het opwekken van energie. Eemvallei Stad is een alternatieve invulling van Oosterwold fase 2, een plan met zeer lage dichtheden van circa drie tot vier woningen per hectare.

Het plan kent een groot aantal onderscheidende voordelen:

  • Eemvallei Stad kan snel worden ontwikkeld omdat de gronden grotendeels in handen zijn van het Rijk en professionele marktpartijen;
  • Het gebied is in 2013 door de gemeenten Zeewolde en Almere reeds aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie Oosterwold;
  • De ontwikkelkosten zijn veel lager dan in binnenstedelijke gebieden;
  • Eemvallei Stad biedt woningen die voor starters en middengroepen goed bereikbaar zijn en biedt ruimte aan een breed scala van leeftijden en doelgroepen, dus ook aan starters, 1- en 2-persoonshuishoudens, ouderen en sociale huurders (30% is sociale huur);
  • Het plan is gebaseerd op slim, zuinig, meervoudig ruimtegebruik;
  • Zelfs met 50.000 woningen en bijbehorende voorzieningen is 60% van grond in Eemvallei Stad beschikbaar voor natuur en (stads)landbouw;
  • Eemvallei Stad kiest ondubbelzinnig voor duurzame energie: het gebied zal in totaal voor ca. 90.000 huishoudens energie leveren, opgewekt uit wind en zon;
  • Met nieuwe vormen van landbouw en voedselproductie in en om de stad kan in het gebied meer voedsel dan er nu wordt geproduceerd;
  • Het ontwerp voorziet in een ideale hoogwaardige OV-structuur en OV-knopen die te voet en op de fiets snel, goed en veilig bereikbaar zijn: een echte ’15-minuten stad’.

Door publiek-private samenwerking kan vanuit de marktpartijen capaciteit beschikbaar worden gesteld om zo werkdruk bij overheden weg te halen. Eemvallei Stad is daarmee volgens dw makers

“niet alleen een wenkend perspectief, maar tevens een realistisch voorstel voor een integrale gebiedsontwikkeling die snel veel betaalbare woningen oplevert en realistische oplossingen biedt voor de andere grote opgaven waar de samenleving nu voor staat.”

Het Consortium Eemvallei Stad bestaat uit woningcorporatie de Alliantie, gebiedsontwikkelaar AM, gebiedsontwikkelaar en -belegger Amvest en ontwikkelaar en bouwbedrijf Heijmans.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *