Bouwkundige bouwteampartner “Upgrade de Doelen” Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige bouwteampartner “Upgrade de Doelen” Rotterdam

Foto: © De Doelen

In het Jurriaanse Kwartier van Concert- en congresgebouw de Doelen bevindt zich de Jurriaanse Zaal. Deze zaal is de kamermuziekzaal van het concertgebouw en wordt aan de congreskant veel gebruikt in combinatie met de Willem Burgerzaal.
Het Jurriaanse Kwartier van Concert- en congresgebouw de Doelen speelt een belangrijke rol in de (inter)nationale concurrentiepositie als concertzaal en congrescentrum. Door gebrekkige, niet bijdetijdse voorzieningen voor podiumtechniek (licht, geluid, AV) en publieksvoorzieningen heeft het Jurriaanse Kwartier momenteel een armoedige uitstraling. Voor Concert- en congresgebouw de Doelen betekent dit een exploitatierisico. Om het tij te keren zijn grootscheepse ingrepen nodig om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te borgen en om de voorzieningen op een hedendaags niveau te krijgen.
Het werk omvat op hoofdlijnen de hiernavolgende werkzaamheden. De daadwerkelijke uit te voeren werkzaamheden worden na gunning bepaald:
1. Het herstellen van de brandveiligheid van het pand, waaronder:

 • Het herstellen en/of aanbrengen van brandwerende doorvoeringen;
 • Realiseren en/of herstellen van brandscheidingen;
 • Monumentale, stalen binnenpuien voorzien van brandwerend glas t.b.v. herstel brandcompartimentscheidingen.

2. Het renoveren en aanpassen van bouwkundige onderdelen in het Jurriaanse Kwartier, zoals:

 • Renoveren bestaande sanitaire bouwkundige voorzieningen;
 • Realiseren MiVa-toilet;
 • Aanpassen backstage ruimte Jurriaanse Zaal;
 • Mogelijk maken toegang tot regieruimte Jurriaanse Zaal buiten de zaal om;
 • Bouwkundige aanpassing t.b.v. plaatsing lift.

3. Coördinatie van alle installatiewerkzaamheden welke worden uitgevoerd door derden. De uitvoering van de installatiewerkzaamheden zelf maakt geen onderdeel uit van het werk. De installatie werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen:

 • Vernieuwen klimaatinstallatie Jurriaanse Kwartier;
 • Vernieuwen E-installatie Jurriaanse Kwartier;
 • Aanpassen van overvolle kabelgoten;
 • Aanpassingen aan installaties in het kader van brandveiligheid;
 • Certificeerbaar maken van de BMI;
 • Vervangen en renoveren van lichtinstallatie.

De aanbesteder heeft gekozen voor een niet-openbare nationale procedure met voorselectie. Op deze procedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. De aanbestedingsprocedure verloopt in twee fasen:
– De selectiefase
– De gunningfase
In de selectiefase selecteert de aanbesteder de vijf meest geschikte gegadigden die vervolgens worden uitgenodigd voor deelname aan de gunningfase. Het uiteindelijke doel van deze aanbesteding is tot een overeenkomst te komen met één opdrachtnemer die vanaf het Voorlopig Ontwerp wordt opgenomen in het bouwteam als bouwteampartner. Voor de bouwteamfase (VO, DO en TO) wordt een bouwteamovereenkomst gesloten. Na voltooiing van de bouwteamfase mag de
bouwteampartner vervolgens binnen de kaders een aanbieding maken voor de realisatie van het Werk. Voor de realisatie van het project wordt bij goed presteren en het komen tot overeenstemming over de aanbieding van de bouwteampartner voor de realisatiefase, een overeenkomst op basis van de UAV gesloten.

Bron: Tenderned woensdag 22 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239061

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *