Green Deal gebedshuizen in Arnhem – Aanbestedingsnieuws

Green Deal gebedshuizen in Arnhem

Er was eens in 2012 een ministeriëel programma in Engeland om gebouwen te isoleren. Dat heette Green Deal, maar dat kwam natuurlijk net tijdens de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen. Een ideetje van het Engelse departement voor Energie en Klimaatverandering. Er zaten toen al warmtepompen bij. Dat kwam dus vlak voor de richtlijnen uit en dat mocht dan nog. Hadden ze het maar nooit bedacht.

Little did they know dat Nederland de boel zou kopiëren en na de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn ineens met tal van de Green Deals aankwam en dat toen ook nog Frins Tammermans het zou meenemen voor exact hetzelfde maar dan met het EU gelduitdeel-gebeuren en dat toen iedere groene klucht subsidie kon krijgen, het programma loopt vanaf 2011 zegt onze Rijksoverheid maar Aanbestedingsnieuws liep er toen zelf nog rond en weet er nog van, dat kwam pas in 2014 een beetje van de grond en ineens liep het storm toen het subsidieloket van RVO er een soort buzzwoord van ging maken. Met Green Deals kunnen ondernemers hun product melden om het duurzamer te maken voor investeringssubsidies die geen investeringssubsidies heten. Maar Green Deals.

En het kan dus nog steeds en blijkbaar in Arnhem is er een Green Dal Gebedsgebouwen. De redactie van Aanbestedingsnieuws post het hier maar integraal. We dachten eigenlijk dat t gedaan was met de Green Deals na de opstand van Greta. Aanbestedingsnieuws herinnert zich nog goed dat een van de Green Deal ambtenaren zei dat het een grote farce was met Green Deals, dus we kijken er toch nog wel van op.

De aarde netjes doorgeven aan de volgende generatie. Dat is de insteek van de Green Deal Gebedshuizen die deze week door 12 kerken en moskeeën samen met de gemeente wordt ondertekend. De geloofsgemeenschappen gaan aan de slag met het verduurzamen van hun gebedshuis, maar ook met duurzamer gedrag van de gemeenschap zelf. Thuis en op het werk. Het is de eerste Green Deal voor gebedshuizen in Nederland.

Heel gemotiveerd

Wethouder Economie Nermina Kundić: “Veel gebedshuizen in Arnhem hebben de wens om te verduurzamen, maar weten niet zo goed hoe ze dit aan moeten pakken. Ze zijn heel gemotiveerd om aan de slag te gaan. Deze Green Deal helpt ze daarbij. Het gaat dan om thema’s als energie besparen, duurzame energie opwekken, meer groen en biodiversiteit, goede omgang met klimaatadaptatie en circulariteit. De gemeente helpt met advies en bijvoorbeeld met het aanvragen van subsidies. Vervolgens moeten ze zelf aan de slag.”

Handafdruk vergroten, voetafdruk verkleinen

Bijzonder is dat de geloofsgemeenschappen niet alleen aan de slag gaan met het verduurzamen van het gebedshuis zelf, zoals het installeren van zonnepanelen, het beter isoleren van het gebouw of het aanplanten van extra groen. Naast dit verkleinen van de voetafdruk gaan zij ook werken aan het ‘vergroten van de handafdruk’. Dat betekent dat ze zich gaan inspannen om het gedrag van de gelovigen zelf duurzamer te maken, thuis en op het werk. Denk daarbij aan beter afval scheiden, je huis isoleren of er zonnepanelen op leggen.Geloofsgemeenschappen zijn al aan de slag

“We beginnen niet helemaal op nul”, weet Kundić. “Sommige geloofsgemeenschappen hebben al stappen gemaakt, zoals zonnepanelen, dubbelglas of ze hebben oude kerkbanken hergebruikt bij een verbouwing. Chapeau! Met deze Green Deal gaan we weer een stap verder en doen ook gebedshuizen mee die nog aan het begin staan.

Twaalf gebedshuizen doen mee

In Arnhem zijn ruim 40 gebedshuizen. De 12 die nu deze Green Deal ondertekenen zijn: Kerk van Jezus Christus Heiligen der Laatste Dagen, Koepelkerk, Nieuwe kerk, Stichting Islamitisch Centrum Arnhem Zuid, Nour Al Houda, Islamski kulturni centar ‘bosnjak’, de Chinese Christelijke Gemeente, Bonifatiuskerk, Grote- of Eusebiuskerk, De Kruiskerk, Salvatorkerk en de Parkstraatgemeente. Daarnaast zijn er 7 ‘agendaleden’. Zij gaan nog niet met verduurzaming aan de slag, maar volgen het proces van dichtbij. Dit zijn: Islamitische Unie Ayasofya, Onze Lieve Vrouw en al Haar Engelen, Baptistengemeente de Ontmoeting, De Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge, Evangeliegemeente de Deur, Stadsklooster Arnhem en de Nederlands Hervormde Kerk. Ieder gebedshuis kan op een later moment nog meedoen bij de Green Deal.

Eerste Green deal Gebedshuizen

Een Green Deal is een afspraak tussen verschillende partijen, waaronder het bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren op het gebied van energie, klimaat, vergroening en circulaire economie. Eerder sloot Arnhem al Green Deals met de Arnhemse bedrijventerreinen Gelderse Poort en IJsseloord 1 en met zorgaanbieders. Het is de eerste keer dat er een Green Deal voor gebedshuizen wordt afgesproken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *