Gevelrestauratie kazerne Fort Sabina Moerdijk – Aanbestedingsnieuws

Gevelrestauratie kazerne Fort Sabina Moerdijk

Fort Sabina maakt deel uit van de ‘Stelling van Willemstad’. Dit is een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie en daarbuiten. De linie vormde de scheidslijn tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden en loopt nog altijd als een historisch kralensnoer dwars door Brabant. Het is de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland.
De kazerne is het grootste gebouw van het fort en werd in 1881 gebouwd aan de reeds bestaande Tour modèle. De oppervlakte bedraagt 300 m2 en telt achttien verblijven, waaronder een keuken, bergplaatsen en een ziekenboeg. Er verbleven in de kazerne ruim 180 soldaten. De kazerne is voor een groot deel nog in de oorspronkelijke staat van 1881. Duidelijk waarneembaar zijn de sporen als gevolg van de verzakking uit 1886. In de gevel is dit zichtbaar door het intanden van spievormige bakstenen.
De wens is om de cultuurhistorische waarden van Fort Sabina en dan voor deze aanbesteding specifiek de kazerne in de nabije toekomst beter leefbaar te maken voor een groter publiek en de recreatieve potentie hiervan (nog) beter te benutten.
Omwille daarvan dient de gevel van de kazerne hersteld te worden. Momenteel wordt metselwerk met natuurstenen onderdelen door corroderend ijzer uit elkaar gedrukt. Door inwerking van vocht is er vervolgschade ontstaan door vorst. Tevens is het voegwerk grotendeels in slechte staat en zijn veel van de luiken geheel of gedeeltelijk in een vervallen staat met plaatselijk rot. Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van een Erkend Restauratie Bouwbedrijf die de werkzaamheden volgens bestek gaat uitvoeren. Een deel van de leveranties zal door derden worden geleverd en door het restauratie bedrijf moeten worden gemonteerd. De coördinatie van het gehele werk behoort tot de werkzaamheden van het restauratie bedrijf.

Het betreft een casco-restauratie van de buitenschil van de Noord- en Zuidgevel van de kazerne. Het slechte metsel- en voegwerk dient in een gelijkende steen hersteld te worden. De luiken dienen deels of geheel vervangen te worden. Beschadigd natuursteen dient te worden vervangen of ingeboet. Verder wordt er klein herstelwerk uitgevoerd aan de kozijnen achter de luiken en aan het stucwerk van de achtergevel. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het diep injecteren van de (injectie)scheuren;
b. Het vervangen van zones snijvoegwerk;
c. Schoonmetselwerk;
d. Vuilmetselwerk;
e. Het vervangen van zones pleisterwerk.

De aanbesteding vindt plaats middels een nationale openbare procedure. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium de beste prijs- kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 27 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302070

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *