Engineering, aanbesteding en directievoering renovatie Haastrechtsebrug Gouda – Aanbestedingsnieuws

Engineering, aanbesteding en directievoering renovatie Haastrechtsebrug Gouda

Foto: © Gemeente Gouda

De aanleiding voor deze niet openbare Euroese aanbesteding is dat de gemeente Gouda de Haastrechtsebrug wil renoveren, waarbij het renoveren staat voor het herstellen of gedeeltelijk vernieuwen van de brug, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Daarnaast dient er een betere verkeersinrichting worden gerealiseerd om voornamelijk het fietsverkeer beter te begeleiden en wenst de gemeente I-VRI armaturen op het kruispunt aan de Haastrechtsebrug. In de selectiefase wordt beoogd tot een selectie van vijf geschikte gegadigden te komen in het kader van
het werk “Engineering, aanbesteding en directievoering renovatie Haastrechtsebrug”. Deze vijf ontvangen de inschrijfleidraad en worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. 

De Haastrechtsebrug over de Hollandse IJssel is een bascule brug, daterend uit omstreeks 1935. De brug is één van de toegangsbruggen over de Hollandsche IJssel en welke Gouda met Krimpenerwaard verbindt. De N207 en N228 sluiten aan op de brug. Veel autoverkeer gaat direct richting de binnenstad en voor scholieren uit de Krimpenerwaard is dit de verbinding voor naar de scholen.
Recent is er ASR (Alkali-silicareactie) in de betonconstructies van de aanbruggen en de brugkelder vastgesteld, welke herstelmaatregelen vereisen. ASR is een schademechanisme dat het beton inwendig uit elkaar drukt. Het gaat hierbij om een reactie tussen alkali (vooral uit het cement) en silica (vooral uit het zand en grind). De reactie trekt water aan en de gevormde gel gaat hierdoor zwellen.  Behalve dat ASR is aangetroffen 
is de technische levensduur van de elektrische besturingsinstallatie (inc. afstandsbediening) en de mechanische installatie van de brug nagenoeg verstreken. Deze dient met minimaal 30 jaar te worden verlengd. 

De behoefte tot renovatie is ontstaan vanuit onderhoudsoogpunt en wensen vanuit de fietsersbond. Vanuit deze behoefte zijn er verschillende onderzoeken al uitgevoerd:
Inspectie en restlevensduuronderzoek;
Haalbaarheidsstudie brugval en bewegingswerk;
Haalbaarheidsonderzoek verbreding brug;
Onderzoek naar de belasting van de fundering;
Verificatieberekeningen Haastrechtsebrug;
Onderzoek naar herstel van de voegovergangen;

Deze onderzoeken zullen bij de inschrijvingsleidraad worden toegevoegd. Het val, betonnen dek, houten wrijfgordingen en de elektrische en mechanische installaties dienen te worden vervangen. Daarnaast dient er een bochtverbreding te worden gerealiseerd met constructieve elementen om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren.

De gemeente Gouda wil voor de hierboven benoemde renovatie een ingenieursbureau selecteren dat de volgende werkzaamheden uitvoert:
1. De nog benodigde onderzoeken uitvoeren en/of begeleiden.
2. Het inmeten van de constructie.
3. Het uitwerken van varianten voor een betere weginrichting van het kruispunt, met name het afwikkelen van het fietsverkeer is een belangrijk aandachtspunt.
4. Het uitwerken van varianten voor de bochtverbreding van het fietspad aan de Noordzijde van de brug.

5. Het uitwerken van één variant tot en met een besteksontwerp voor de bochtverbreding in afstemming met de gemeente en het waterschap.
6. Opname voor resultaatverplichtingen en hoeveelheden t.b.v. het bestek.
7. Het opstellen van een traditioneel UAV contract en bijbehorende contractuele documenten.
8. De begeleiding van de aanbesteding en het selecteren van de economisch meest voordelige inschrijving middels een nationaal openbare aanbesteding;
9. De directievoering en het toezicht UAV tijdens de realisatiefase.
 (afhankelijk van past performance)

De te renoveren onderdelen bestaan op hoofdlijnen uit:
1. Het val vervangen met nieuw bewegingswerk in bestaande brugkelder;
2. Brugdekken, uitkragingen en leuningwerk vervangen;
3. Het herstellen van de middenpijlers, deze dienen zoveel mogelijk behouden te blijven;
4. Aanbrengen van een bochtverbreding aan de Noordzijde;
5. Het eventueel aanpassen van de weginrichting van het kruispunt;
6. Vervangen van VRI armaturen en verplaatsen VRI masten;
7. Vervangen van camera’s en aansluiten op het Gouda netwerk;
8. Vervangen van voegovergangen;
9. Vervangen van wrijfgordingen

Opdrachtgever zal op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding beslissen aan welke gegadigde de opdracht zal worden gegund. Het kwaliteitsdeel (plan van aanpak) zal daarbij worden gewaardeerd op 50% van geraamde opdrachtwaarde. 

Bron: Tenderned woensdag 18 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236022

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *