Fysieke keuringen voor brandweer en brandweerduikers VR Utrecht – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Fysieke keuringen voor brandweer en brandweerduikers VR Utrecht

Foto: ©VRU

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een gemeenschappelijke regeling van respectievelijk de colleges van burgemeester & wethouders van de 26 Utrechtse gemeenten. Verdeeld over 3 werkgebieden staan 71 brandweerposten van verschillende grootte en 2 trainingshallen. In 20 van deze locaties bevinden zich in totaal ongeveer 40 vergaderruimtes. Zes van deze posten zijn 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bemand. Per werkgebied fungeert een van de brandweerposten als centraal kantoor voor dat werkgebied. Bij Veiligheidsregio Utrecht werken ongeveer 2400 mensen (inclusief 1.530 vrijwilligers).  

Deze opdracht betreft de keuringen voor de repressieve afdelingen van de VRU:

• Aanstellingskeuring van repressieve medewerkers;
• Herkeuring van repressieve medewerkers (PPMO);
• Jaarlijkse Fysieke Test van repressieve medewerkers;
• Inkeuring van brandweerduikers (duikerarts B);
• Herkeuring van brandweerduikers (duikerarts A);
• Rijbewijskeuring.

De totale omvang van de opdracht (op basis van huidige uitgangspunten) bedraagt naar schatting:
• Basiskeuringen brandweer: ongeveer €330.000,- per jaar exclusief BTW;
• Duikerskeuringen: ongeveer €30.000,- per jaar exclusief BTW.

Dit betreft een indicatie op basis van de afgelopen drie jaren. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De contractduur van de overeenkomst bedraagt vier jaar en eindigt van rechtswege tenzij deze wordt verlengd. Deze overeenkomst kan door de aanbestedende dienst eenzijdig met twee keer één jaar worden verlengd. Hiermee komt de totale contractduur op maximaal
zes jaar uit.
Gunning van de opdracht zal plaats vinden aan de hand van het gunningscriterium de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Voor de aanbesteding van de opdracht voor keuringen hanteert de aanbestedende dienst de openbare aanbestedingsprocedure gegeven de aard en de financiële omvang van het contract. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012, herziene versie 2016, van toepassing.

Bron:

Tenderned zondag 8 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235565

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *