Financieel systeem Voorst – Aanbestedingsnieuws

Financieel systeem Voorst

De gemeente Voorst heeft een aanbesteding geplaatst voor een nieuw financieel systeem. Het huidige systeem voldoet naar tevredenheid en een nieuw aan te bieden systeem zal overeenkomstig moeten functioneren met het oude systeem. De eisen en wensen aan een nieuw systeem zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten (Bijlage 6.1) waarin de toekomstige situatie is beschreven en die dus gelijk loopt met de huidige situatie. Of in woorden van de aanbesteder:

Het procesmodel binnen gemeente Voorst voor de financiële administratie (FA) wordt weergegeven in de Bijlage 6.1 (Lichtblauwdruk SOLL processen), waarbij in de tabellen wordt aangegeven welke processen er binnen de gemeente Voorst ter zake van de financiële administratie worden uitgevoerd. Er wordt bovendien grotendeels uitgegaan van de ‘IST’ situatie. Gelet op het feit dat gemeente Voorst hier tevreden over is verwoorden de processen tevens de SOLL-situatie.

De aanbesteding heeft als doel een dienstverlener te selecteren die vanuit zijn datacentrum de gevraagde financiële applicatie (het ‘Financieel Systeem’) beschikbaar stelt, waarbij gebruikers via een web-interface toegang hebben tot de applicatie. De
dienstverlener is in staat de gemeente Voorst, een kleine gemeente, op flexibele wijze te ondersteunen bij het implementeren en beheren van het benodigde Financieel Systeem en koppelingen, binnen te stellen randvoorwaarden, scope en budget, waar
het geïmplementeerde Financieel Systeem ondersteuning biedt bij de management processen van gemeente Voorst.

Het Financieel Systeem moet uiterlijk 1 december 2022 (of zoveel eerder als mogelijk wordt geacht door inschrijver) ter acceptatie bij gemeente Voorst worden aangeboden, zodat deze per 1 januari 2023 in de productie-omgeving in gebruik kan
worden genomen. De gemeente Voorst gunt de opdracht voor een initiële termijn van vijf jaar, met daarna voor gemeente Voorst driemaal de optie tot verlenging van de overeenkomst met een periode van een jaar.

Deze aanbesteding geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012, zoals gewijzigd per 1 juli 2016, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. In deze aanbesteding wordt de Europese openbare procedure gevolgd. De openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde, die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod eenmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend.

Bron: Tenderned zondag 30 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250933

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *