Raad Veenendaal beslist Devo te quasi-inbesteden – Aanbestedingsnieuws

Raad Veenendaal beslist Devo te quasi-inbesteden

©Devo 2021

Nadat de publiek private samenwerking met energiebedrijf DEVO werd beëindigd, was de gemeente Veenendaal een aanbesteding begonnen. Die is mislukt, er kwam maar 1 aanbieder door naar de gunningsfase. Deze aanbesteding heeft binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden geen partner opgeleverd. Op 27 januari besprak de gemeenteraad wat nu te doen met de DEVO, waar het inmiddels volledig aandeelhouder van is.

 

DEVO levert een lokaal warmtenet, dat volgens DEVO duurzaam is en bestaat uit  warmtepompen, ondergrondse opslaglocaties voor warmte en koude en een warmtekrachtcentrale. Momenteel, zo meldt de website van DEVO, zijn op het systeem van DEVO circa 800 woningen en appartementen aangesloten. Door uitbreiding richting Veenderij zal het aantal aansluitingen tot 2020 bijna verdubbelen.

Sinds 1 juli 2021 is de gemeente volledig eigenaar van DEVO. Dit maakt volgens het college de weg vrij om te kiezen voor een quasi-inbesteding.

Dat is ook waartoe de gemeente voorheeft dat de Raad gaat besluiten. Volgens de gemeente gaat dat geen gevolgen hebben. “Hiermee kunnen alle inhoudelijke ambities voor Groenpoort nog steeds geborgd worden.”, zo laat het college weten in een collegebrief van burgemeester Kats van 21 december 2021. Opnieuw aanbesteden vindt het college niet zinvol:

“Uiteraard kan overwogen worden om de voorwaarden die gesteld worden aan de PPS te veranderen en opnieuw te starten met een aanbestedingsproces om een private partner te vinden. Deze optie heeft echter niet de voorkeur. Allereerst is onduidelijk op welke inhoudelijke ambities/randvoorwaarden (grote) concessies gedaan moeten worden om wel tot een succesvolle aanbesteding te komen. Ten tweede is hiervoor onvoldoende tijd en nog steeds het risico dat ook deze procedure niet tot het gewenste eindresultaat gaat leiden en heeft daarmee ook een groot financieel risico in zich. Kortom het is niet zinvol en om meerdere redenen onaantrekkelijk om de huidige zoektocht naar een private partner opnieuw te starten onder nieuwe voorwaarden.”

Directeur René Prop van DEVO meldt over de marktsituatie nog de volgende visionaire opmerking:

 “Het warmte-koude systeem in Veenendaal-Oost past helemaal in de landelijke tendens om energieopwekking en distributie steeds meer op wijkniveau te gaan regelen. Dichterbij de eindgebruikers en collectief. Zo was het vroeger met de gemeentelijke Energiebedrijven en eigenlijk gaan we nu weer terug naar die situatie”.

Op 27 januari besloot de Raad het PPS traject te beëindigen en de opdracht quasi-inhouse aan DEVO te gunnen.

Besluit
1. Het proces om te komen tot een publiek-private samenwerking voor de aanleg en exploitatie van
het collectieve energiesysteem in Groenpoort te beëindigen.
2. Het proces om, met als uitgangspunt een financieel haalbare businesscase, de aanleg en
exploitatie van het collectieve energiesysteem met een quasi-inbesteding te gunnen aan DEVO, te
starten.

Een motie van de VVD voor het klaar hebben liggen van een exit-strategie is ingetrokken. Ook een motie van PvdA/GL voor heldere bewonerscommunicatie is ingetrokken. Het CDA heeft nog technische vragen gesteld ook in het kader van Europese jurisprudentie over het toezicht op DEVO. Dat komt omdat bewonersparticipatie door dat toezichtsvereiste niet meer mogelijk zou zijn. Het antwoord van de gemeente daarop is afhoudend, een business case gebaseerd op bewonersparticipatie zijn alleen “denkrichtingen”.

Bron: Veenendaal, 27 januari 2021

Zie ook/:

Vergadering Gemeenteraad 27-01-2022 Gemeente Veenendaal (raadsinformatie.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *