Inbound & outbound telefonie Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

Inbound & outbound telefonie Belastingdienst

De aanbestedende dienst is deze Europese aanbesteding gestart in verband met het aflopen van twee verschillende overeenkomsten:
– De huidige overeenkomst ‘IWR Vaste Telefonie’ eindigt per 23 januari 2024. Aansluitend op deze datum kan de opdrachtgever de overeenkomst met maximaal zes maanden verlengen ten behoeve van de migratieperiode. De uiterste einddatum is 23 juli 2024.
Vanuit dit contract neemt de Belastingdienst ten behoeve van haar contactcenters, belast met de primaire taken van de Belastingdienst nu de outbound telefonie af.
– De huidige Overeenkomst ‘IWR inbound’ eindigt per 16 februari 2024. Aansluitend op deze datum kan de opdrachtgever de overeenkomst met maximaal zes maanden verlengen ten behoeve van de migratieperiode. De uiterste einddatum is 16 augustus 2024. Via deze overeenkomst wordt nu inbound telefonie afgenomen voor de contactcenters belast met
de primaire taken van de Belastingdienst.

De aflopende IWR overeenkomst voor inbound telefonie voorzag alleen in inbound telefonie via servicenummers en zal niet meer door categorie IWR worden aanbesteed. Hierdoor dient de Belastingdienst zelf een aanbesteding in de markt uit te zetten voor inbound telefonie omtrent de servicenummers.

Foto: Pixabay.com

Voor vaste telefonie loopt wederom een separate aanbesteding via de IWR. De contactcenters van de Belastingdienst geven aan de outbound telefonie zelf te willen aan te besteden en tegelijkertijd mee te willen nemen in de aanbesteding van inbound telefonie. Hierdoor ontstaat er één aanbesteding voor zowel de Inbound & Outbound telefonie voor de contactcenters specifiek
voor de Belastingdienst.

De aanbestedende dienst wil door middel van deze aanbesteding een opdrachtnemer selecteren die de gevraagde inbound & outbound telefonie zoals in dit document verder gespecificeerd, kan leveren tegen marktconforme tarieven.  De
overeenkomst wordt aangegaan met een initiële looptijd van 16 februari 2024 tot en met 16 augustus 2027 (inclusief de migratieperiode van maximaal zes maanden), met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden maximaal drie  keer voor de duur van één jaar te verlengen. Tevens heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met maximaal zes maanden te verlengen ten behoeve van de retransitieperiode. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De aanbestedende dienst is op zoek naar een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Om hier invulling aan te geven wordt in deze aanbesteding een beoordelingsmethodiek toegepast om op objectieve wijze iedere inschrijving onafhankelijk van de andere inschrijvingen te beoordelen. De inschrijvingen wordt daarvoor vergeleken met door de aanbestedende dienst vooraf vastgestelde referentiewaarden voor ‘prijs’ en ‘Kwaliteit’ , dit betekent dat de beoordeling van een inschrijving dus niet afhankelijk is van andere inschrijvingen.

Bron: Tenderned dinsdag 14 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316555

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *