Exploitatie zwembaden Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Exploitatie zwembaden Zoetermeer

Foto: pexels.com

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de exploitatie van zwembad De Veur en van een nog te realiseren zwembad in het Van Tuyllpark. De gemeente wenst de exploitatie van beide zwembaden middels een Europese openbare aanbesteding onder te brengen bij één professionele marktpartij.

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in 2017 het besluit genomen om een nieuw,
duurzaam recreatiezwembad te bouwen. Het nieuwe zwembad vervangt zwembad De Driesprong. De planning is dat het zwembad in het tweede kwartaal van 2023 klaar is. Het nieuwe zwembad wordt gebouwd in het van Tuyllpark. Tegelijk met de aanbesteding van de exploitatie van het nieuwe bad, wil de gemeente ook de exploitatie van het zwembad De Veur in één vraag aanbesteden. De gemeente wil de exploitatie van beide zwembaden uitbesteden aan een professionele marktpartij. 

In het definitief ontwerp van het nieuwe zwembad is het volgende opgenomen:
Een recreatief en een peuterzwembad van ruim 500m2 met te openen wanden en dak met verschillende speelvoorzieningen en glijbaan;
Een doelgroepenzwembad van 20 x 10 meter en een diepte van 2,0 meter met volledig beweegbare bodem die geschikt is voor diverse activiteiten;
Een 8-baans 25 meterzwembad met een diepte van 2,5 meter en tribune;
Een onoverdekte waterspeelplaats met speelelementen van ongeveer 125m2;
Een ligweide en buitenterras van ongeveer 2.400 m2;
Een beach-sport voorziening van 22 x 36 meter en kan worden voorzien van veldverlichting.
Horeca exclusief volledige horecavergunning De exploitant dient de horecavergunning zelf aan te vragen.

Het nieuw te bouwen zwembad voldoet aan alle hedendaagse eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Het zwembad wordt aardgasvrij en zal voldoen aan BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). In het ontwerp is extra aandacht voor toegankelijkheid. De gemeente wil de nieuwe exploitant op oproepbasis betrekken bij de afbouwfase; bijvoorbeeld bij de keuze voor inventaris. De kosten van deze inbreng worden niet door de inschrijver meegenomen in de inschrijving maar worden op basis van uren tegen een nader te bepalen tarief verrekend.

Zwembad De Veur bestaat uit een wedstrijdzwembad van 25 x 15 meter (6 banen) met beweegbare bodem en een instructiebad van 15 x 8 meter. In totaal beschikt De Veur over 495 m2 zwemwater. Qua (recreatieve) faciliteiten heeft het zwembad een glijbaan bij het instructiebad en een duikplank bij het wedstrijdzwembad. De Veur is een functioneel zwembad, specifiek voor verenigingsgebruik en voor instructie- en doelgroepzwemmen. Naast het zwembaddeel beschikt sportcentrum De Veur over een ruime sporthal met drie zaaldelen (beheer en exploitatie door de gemeente) en café De Veur, geëxploiteerd door een lokale horecaondernemer. Alleen het zwembad is onderwerp van aanbesteding. Het contract met horecaondernemer loopt af op 31 oktober 2026. Na afloop van dat contract kan de horeca in De Veur desgewenst bij de nieuwe exploitant van de accommodaties in exploitatie komen. De gemeente heeft het voornemen om zwembad De Veur te renoveren. De gemeente gaat vooralsnog uit van een renovatieperiode van circa 3 tot 6 maanden, welke tegelijk met de oplevering van het nieuwe bad zal starten. De exacte
renovatiewerkzaamheden zijn nog niet bekend.
De nieuwe exploitant krijgt De Veur in exploitatie zodra de gerenoveerde accommodatie gebruiksklaar is opgeleverd. Wel verwacht de gemeente dat de nieuwe exploitant op verzoek van de gemeente beschikbaar is om input te leveren op onderdelen van de renovatie. De kosten van deze inbreng worden niet door de inschrijver meegenomen in de inschrijving maar worden op basis van uren tegen een nader te bepalen tarief verrekend.

De opdracht die wordt aanbesteed betreft een concessieopdracht voor diensten. De concessie betreft het risicodragend beheren, exploiteren en onderhouden (huurdersonderhoud) van de accommodaties. De risicodragende exploitatie van het nieuwe
zwembad in het van Tuyllpark gaat in zodra het bad in gebruik kan worden genomen. De risicodragende exploitatie van zwembad De Veur gaat in na gebruiksklare oplevering van het gerenoveerde zwembad. De inschrijver dient bij zijn Inschrijving rekening te houden met overname- en opstartkosten van de exploitaties.
Er zal een concessieovereenkomst gegund worden aan de inschrijver met de Best prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).
De initiële duur van de opdracht bedraagt tien jaar. De verwachte aanvangsdatum van de opdracht ligt het tweede kwartaal van 2023. Na het einde van de voornoemde looptijd, hebben partijen voor de huurovereenkomst en de exploitatieovereenkomst, de wederzijdse optie om de overeenkomst één maal te verlengen met een periode van vijf jaar.  

Bron: Tenderned woensdag 21 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233569

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *