Architectuurdiensten station Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Architectuurdiensten station Zoetermeer

Illustratie: Gemeente Zoetermeer

Het project station Zoetermeer bestaat uit een aantal onderdelen die een nauwe relatie met elkaar hebben. Binnen het station dienen efficiënte maar ook aantrekkelijke transfers plaats te kunnen vinden tussen trein, RandstadRail, bus, P+R-voorzieningen en fietsenstallingen. Daarnaast is de aansluiting op het direct omliggend gebied en de gebiedsontwikkeling Entree door middel van aantrekkelijke entrees aan weerzijden van de Nelson Mandelabrug belangrijk. De afzonderlijke onderdelen dienen los van elkaar te realiseren, functioneel en aantrekkelijk te zijn. Indien alles gerealiseerd wordt dient de samenhang tussen de verschillende onderdelen logisch en aantrekkelijk te zijn. De bestaande halte voor de RandstadRail is in beheer bij de HTM. Station Zoetermeer aan het baanvak Gouda-Den Haag is in beheer bij ProRail en NS. De huidige fietsvoorzieningen en voorpleinen zijn gedateerd en in beheer bij de gemeente Zoetermeer. Hetzelfde geldt voor de P+R voorziening en de fiets- en voetgangersverbinding over de Nelson Mandelabrug, behoudens de stijgpunten naar de perrons. Het toe te voegen busstation zal eveneens in beheer komen bij de gemeente Zoetermeer. Het beheer en onderhoud ligt dus bij meerdere partijen. Binnen het ontwerp van het station wordt – afhankelijk van de marktwensen – de mogelijkheid voor gebouwde voorzieningen direct boven de trappen naar de NS perrons open gehouden. Afgelopen jaar heeft een haalbaarheidsstudie naar station Zoetermeer en de directe omgeving plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een gebiedsvisie die als richtinggevende visie voor de verdere uitwerking van het station is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie is ook een busstation boven de A12, tussen de Nelson Mandelabrug en de Afrikaweg, opgenomen.

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit Architectendiensten voor de uitwerking van station Zoetermeer. Naast deze uitvraag voor Architectendiensten zullen ook de ingenieursdiensten in een separate uitvraag en op een later moment uitgevraagd worden. De opdrachtnemer zal in de uitwerking van deze opdracht met het nog te selecteren ingenieursbureau moeten samenwerken om tot een integraal en uitvoerbaar ontwerp te komen. 

De aan te besteden Architectendiensten omvatten in hoofdzaak de inpassing van de constructie in de omgeving en het aangeven van de hoofdroutes voor fietsers en voetgangers, het maken van het bouwkundig/architectonisch ontwerp, de integratie van
draagconstructies en installaties in het ontwerp, het bijdragen aan het verzorgen van de aanvraag bouwvergunning, het bijdragen aan het aanbestedingsgereed maken van het bouwkundig werk, het vervaardigen van bouwkundige uitvoeringstekeningen en optioneel het houden van toezicht op de architectonische aspecten tijdens de uitvoering.
De gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert de gemeente de totale omvang van deze opdracht (initiële opdracht incl. aanvullende opdrachtdrachten) op €2.400.000,-. De te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project (10 jaar) met de optie tot verlenging van twee maal twee  jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 oktober 2021.

Bron: Tenderned woensdag 21 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/23361

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *