ERP systeem Veiligheidsregio Gelderland-Zuid – Aanbestedingsnieuws

ERP systeem Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Foto: Pixabay.com

Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst te komen tot een overeenkomst met één organisatie voor het leveren van een geïntegreerd ERP-systeem voor zowel HRM als financiën inclusief alle bijbehorende dienstverlening.
De aanbestedende dienst wil met een geïntegreerd ERP-systeem de volgende belangrijkste doelstellingen bereiken:
 Medewerkers en managers eigen regie bieden over financiële- en HR-zaken;
 Relevante HRM-en financiële gegevens automatisch uitwisselen;
 De HRM en financiële processen zoveel mogelijk automatiseren en digitaliseren.

In hoofdzaak wil de aanbestedende dienst de volgende doelen bereiken met het geïntegreerde ERP-systeem:
 Een juiste vastlegging van alle personeels- en financiële gegevens;
 Een juiste en tijdige uitbetaling van de salarissen en facturen;
 Een geïntegreerde applicatie voor het bieden van administratieve dienstverlening op het gebied van HRM en financiën, waarbij de informatie van HRM de bron is voor de verdere financiële informatie binnen het financieel systeem;
 Medewerkers en leidinggevenden regie geven over hun eigen gegevens;
 Medewerkers en leidinggevende op een intuïtieve manier relevante gegevens behorende bij hun rol/taak aanbieden;
 Haar processen zoveel mogelijk digitaliseren en automatiseren;
 Haar vergoedingenstromen eenvoudig en goed toetsbaar registreren;
 Gegevensmutaties in het ene (deel)systeem, voor zover relevant, direct, automatisch en betrouwbaar doorvoeren in het andere (deel)systeem;
 Vanuit het perspectief van HRM en Financien minder tijd besteden aan het uitvoeren van de primaire processen en meer tijd aan faciliteren en adviseren.

De aanbestedende dienst hanteert voor de architectuurkaders de handvatten die vanuit haar brancheorganisaties worden aangereikt, te weten:
 Veiligheidsregio’s Referentie Architectuur (VeRA):
 Publieke Gezondheid Referentie Architectuur
Deze modellen bieden houvast, maar zijn binnen de aanbestedende dienst nog niet volledig toegepast.

De opdracht krijgt de vorm van een overeenkomst voor de verlening van diensten. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar met de eenzijdige mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden driemaal voor de duur van twee jaar te verlengen. De aanbesteding wordt voor mededinging opengesteld via een openbare procedure. Aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 16 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307277

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *