Nieuwbouw tweede proceshal Universiteit Wageningen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw tweede proceshal Universiteit Wageningen

Universiteit Wageningen

Deze niet openbare aanbesteding betreft een inkooptraject voor de nieuwbouw van een procesfaciliteit voor de kenniseenheid AFSG op de locatie Campus Wageningen. ‘Food’ gerelateerde onderzoeksgroepen gaan gebruik maken van dit gebouw. Als locatie is gekozen voor de plek ten noorden van het Axiscomplex (Bornse Weilanden), waar nu een opslagfaciliteit ‘Qualitron 3’ staat. Dit gebouw zal daarom, voorafgaand aan het project, verplaatst worden.

Het gebouw, met een omvang van ca 2.700 m2 BVO en een kelder van ca 750 m2 BVO, bestaat uit:
• Procesfaciliteiten (2-laags hoog) (ca 500m2 BVO);
• Lab- en kantoorfaciliteiten (ca 2.200 m2 BVO);
• Bakkerij (food-grade afwerking en inrichting);
• Afdeling sensoriek (specialistische inrichting van proefruimten).

Belangrijkste kenmerken van het project zijn:
• Krappe bouwlocatie;
• Graven in directe nabijheid van andere gebouwen;
• Realiseren van een kelder met veel doorvoeringen in gebied met hoge waterstand;
• Aansluiting op pand dat in gebruik is;
• Deels bouwen in hout;
• Ambitie duurzaamheid (BREEAM Excellent (plus), niet certificaat, wel het niveau);
• WKO-installaties.

Buiten scope vallen:
• De verplaatsing van het huidig gebouw op de locatie (Qualitron 3);
• De liften plaatsen in de Proceshal;
• Terreininrichting; de inrichting van het terrein rondom het gebouw;
• Labinrichting: De inrichtingen van het laboratoria in het gebouw.

Op de aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. In de eerste fase van de procedure wordt de geschiktheid van de onderneming vastgesteld. Vijf gegadigden worden vervolgens uitgenodigd voor de tweede fase van de niet-openbare procedure, de gunningsfase.

De Aanbestedende Dienst wil door middel van deze selectieprocedure de volgende doelstellingen realiseren:
1. Het selecteren van vijf gegadigden die aantoonbaar de juiste deskundigheid en ervaring inbrengen op de disciplines bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek voor het realiseren van de proceshal.
2. Het selecteren van vijf gegadigden die met vergelijkbare projecten hebben aangetoond de ambities en doelstellingen op het gebied van de geformuleerde duurzaamheid te kunnen realiseren.
De voor de gunningsfase uitgenodigde gegadigden zullen een uitnodiging tot inschrijving ontvangen, op basis waarvan zij een inschrijving kunnen doen. De beoordeling in de gunningsfase geschiedt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 16 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307289

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *