Engineering renovatie stationspleintunnel – gemeente Leiden – Aanbestedingsnieuws

Engineering renovatie stationspleintunnel – gemeente Leiden

Stationspleintunnel Leiden. Foto: Google Streetview

De Stationspleintunnel is gebouwd en opengesteld in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw. Uit onderzoek bij andere kunstwerken uit die periode is gebleken dat de betonconstructie een lagere weerstand tegen brand heeft dan verwacht, omdat het gebruikte beton uit die periode afspat als het door hoge temperaturen wordt belast. Dit is aanleiding geweest om in 2020 hitteproeven in de tunnel uit te voeren. Naar aanleiding van de uitkomst van de proeven heeft de tunnelbeheerder besloten dat
de tunnel brandwerend bekleed dient te worden. Gezien het feit dat de tunnel hierdoor geruime tijd buiten gebruik wordt gesteld en het feit dat een aantal installaties aan het eind van de technisch levensduur zijn, is besloten deze installaties tevens te vervangen.

De gemeente Leiden is op zoek naar een integraal projectteam dat voor de renovatie van de Stationspleintunnel, de engineering, het opstellen van een VO en een DO, uitvragen van een het UAV GC contract, het begeleiden en het toetsen van het UO, het begeleiden en toetsen van de uitvoering voor haar verzorgt. De gemeente zoekt hiervoor een bureau die kandidaten inzet met uitstekende ervaring in soortgelijke projecten in binnenstedelijke omgevingen. Zowel de gehele projectleiding, het
inzetten van uitstekende ingenieurs voor de op te leveren producten en de inzet van directievoerders behoren tot deze opdracht. In samenwerking met dit integrale projectteam zal de gemeente de in te zetten aannemer selecteren. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden zullen vooralsnog in april 2024 starten, deze opdracht zal direct starten na definitieve gunning, dit wordt verwacht in maart 2023. Het integrale projectteam dient de volgende werkzaamheden uit te voeren en de volgende
eindproducten op te leveren:
1. Het uitwerken en opleveren van een goedgekeurd VO (inclusief raming per onderdeel);
2. Het uitwerken en opleveren van een goedgekeurd DO (inclusief raming per onderdeel);
3. Uitvragen UAV GC contract;
4. Het begeleiden en toetsen van het UO;
5. Het begeleidingen en toetsen van de uitvoering;
6. Het begeleiden en toetsen van de test- en opleverfase.

De renovatie van de tunnel zal de volgende werkzaamheden omvatten:
− Integraal systeemontwerp;
− Aanbrengen brandwerende bekleding;
− Vervanging tunnelverlichting;
− Vervanging hulppostkasten;
− Aanbrengen en integreren zichtmeetsysteem;
− Aanpassen tunnelbesturing;
− Aanpassen pijl/kruisbakken;
− Herstellen dilatatievoegen;
− Vernieuwen wegdek;
− Aanbrengen van toegangscontrole in technische ruimte;
− Aanpassen van de noodbediening.

De aanbestedende dienst wenst namens de afdeling Stedelijk Beheer een overeenkomst af te sluiten met één inschrijver. De overeenkomst wordt afgesloten voor de looptijd van het project. Opdrachtverstrekking en start uitvoering diensten 10 maart 2023. Deze aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiden, Holland Rijnland en Servicepunt71. Servicepunt71 verzorgt diensten op het gebied van ICT, HRM,
Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop. Servicepunt71 treedt in de onderhavige aanbestedingsprocedure op namens de aanbestedende dienst (gemeente Leiden). De overeenkomst wordt gesloten met de aanbestedende dienst. De
afdeling Stedelijk Beheer treedt als contracteigenaar op namens de aanbestedende dienst. Deze Europese aanbestedingsprocedure geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012. Hierbij wordt de openbare procedure gevolgd. De beoordeling van de inschrijving vindt plaats met behulp van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 20 november 2022  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280103

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *