Hosting en (optioneel) onderhoud en beheer GDT (heraanbesteding) – Aanbestedingsnieuws

Hosting en (optioneel) onderhoud en beheer GDT (heraanbesteding)

Illustratie: © Kansspelautoriteit

De aanbestedende dienst, de Kansspelautoriteit, wenst een meerjarige overeenkomst voor in ieder geval de hosting van de GDT-omgeving en daar direct aan gerelateerde diensten aan te gaan. Deze overeenkomst moet enerzijds op korte termijn een robuuste oplossing bieden en tevens anticiperen op doorontwikkelingen, waarbij de aanbestedende dienst de mogelijkheid moet hebben om bepaalde onderhouds- en (functionele) beheertaken gedurende de looptijd van de overeenkomst al dan niet (optioneel) over te dragen aan de te contracteren opdrachtnemer. Er is dus nadrukkelijk sprake van een omgeving die in ontwikkeling is, en opgedane ervaringen en/of volgende ontwikkelfases, maar ook wetswijzigingen of bijvoorbeeld ministeriele besluiten waaraan de aanbestedende dienst gehouden is zullen tot nieuwe inzichten inzake de behoefte van de aanbestedende
dienst leiden.

De Overeenkomst bestaat uit een implementatiefase en een uitvoeringsfase:
A. De implementatiefase vangt aan ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst door beide partijen (naar verwachting december 2022). Onderdeel van de implementatiefase is het door de opdrachtnemer nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om tijdig tot migratie van de GDT-omgeving, inclusief data, te komen, om te kunnen garanderen dat uiterlijk 23 maart 2023 – en eerder indien mogelijk – de GDT-omgeving, inclusief data, bedrijfsklaar en bedrijfszeker gemigreerd is zodat per genoemde datum livegang op de nieuwe hostingomgeving van Opdrachtnemer plaats kan vinden. De testperiode (na migratie) vindt vanzelfsprekend voor livegang plaats en dient ruimschoots tijdig voor 23 maart 2023 te zijn afgerond. Er dient daarbij rekening gehouden te worden met een testfase plus livegang van alle vergunde kansspelaanbieders (+- 30) binnen de implementatiefase.
B. Na afronding van de implementatiefase en dus uiterlijk 23 maart 2023 vangt de uitvoeringsfase aan. Gedurende de uitvoeringsfase worden de overeengekomen diensten daadwerkelijk continu door opdrachtnemer ten behoeve van de aanbestedende dienst, dan opdrachtgever, minimaal op het overeengekomen niveau uitgevoerd. De uitvoeringsfase eindigt zodra de overeenkomst ten einde komt.

De initiële duur van de uitvoeringsfase van de overeenkomst, die ingaat na afloop van de implementatiefase betreft vierentwintig maanden gerekend vanaf 1 april 2023. Na de initiële duur kan de overeenkomst door de aanbestedende dienst tweemaal met achttien maanden en aansluitend nog eens met twaalf maanden worden verlengd. De inschrijver achter de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding krijgt de opdracht dus gegund. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek ‘gunnen op waarde’. Aanbesteder hanteert in deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 20 november 2022  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280139

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *