Eiland van Brienenoord gegund aan Van der Ven, Martens en van Oord – Aanbestedingsnieuws

Eiland van Brienenoord gegund aan Van der Ven, Martens en van Oord

Onder de van Brienenoordbrug in Rotterdam ligt het boomrijke Eiland van Brienenoord,. Dat Eiland van Brienenoord wordt “omgevormd tot getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen”. De opdracht is gegund aan Van der Ven, Martens en van Oord.

De zuidzijde van het eiland wordt deels afgraven, opdat er “natuurvriendelijke oevers ontstaan. Hierdoor krijgen volgens de natuurbeheerder bijzondere planten, vissen en vogels meer ruimte om zich te vestigen.” De redactie van Aanbestedingsnieuws vindt dat wel een beetje vreend. Eiland afgraven voor meer ruimte. De ruimte zal wel van dezelfde omvang blijven. Alleen het eiland is dan weg. En als het eiland deels weg is. Zijn dan ook alle bomen op dat wegge eiland weg?

“Met deze ingreep nemen de natuurlijke dynamiek en de natuurlijke kwaliteiten van het gebied toe. Bovendien draagt het project bij aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas en zal er extra ruimte worden geboden aan de enorme, natuurlijke rijkdom die de Maas- en Rijndelta kent “.

Gemeente Rotterdam heeft deze opdracht gegund aan de aannemerscombinatie Van der Ven en Martens en Van Oord, zo laat Van der Ven weten. De zuidzijde van het eiland wordt deels afgraven, zodat er natuurvriendelijke oevers ontstaan. Hierdoor krijgen bijzondere planten, vissen en vogels meer ruimte om zich te vestigen.

©Rotterdam 2020 op cit. Van de Ven NB meestal staan er op lucht-tekeningen meeuwen maar nu is het een soort van snip, of een oeverloper. Ons deed het denken aan een Tureluur.  

Aan de oostzijde van het eiland komt een getijdenpark, waarbij de lagere delen bij eb zullen droogvallen en bij vloed onder water komen te staan. Het eiland krijgt een nieuwe inrichting met nieuwe wegen, wandelpaden, een loopvlonder en twee nieuwe toegangsbruggen naar het eiland. Nabij de Kreeksehaven gaan we het landhoofd voor de nieuwe brug maken en komt de toegangsweg naar de nieuwe brug te lopen.

De werkzaamheden worden tussen februari 2020 en zomer 2021 uitgevoerd.

Aanbestedingsnieuws begint het bekend voor te komen. Meestal betekent zulke omvorming bomenkap. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is opdrachtgever, en beheert de natuur, volgens henzelf in opdracht van de gemeente Rotterdam.We vonden de tender op Negometrix. via TenderNed terug, waar Rotterdam als opdrachtgever staat.

We hebben natuurlijk geen kristallen bol, dus we zochten nog wat op wat andere partijen erover melden.

ARK verzorgde in het verleden het natuurbeheer op het Eiland van Brienenoord. Het Eiland was toen een voorbeeldgebied bij de visie ‘Nieuw Rotterdams Peil’ van Stroming, ARK en het Wereld Natuur Fonds uit 1997. Ark Natuurontwikkeling zegt over  het gebied:

In 2020 gaat een deel van het eiland op de schop. In het kader van het project Rivier als Getijdenpark komt er meer ruimte voor eb en vloed en de daarbij horende bijzondere natuur. Het Eiland van Brienenoord is in beheer bij Het Zuid-Hollands Landschap en is vrij toegankelijk.

Rotterdam zegt over het getijdepark:

De getijdenparken en -oevers maken deel uit van het programma Rivier als getijdenpark. Hierin werken meer dan 15 enthousiaste organisaties samen. Het programma is opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma)

Volgens Rotterdam zijn de deelnemende partijen: Wereld Natuur Fonds, het Zuid-Hollands Landschap, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Capelle aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam en Schiedam, het Waterschap Hollandse Delta, ARK Natuurontwikkeling, advies- en ingenieursbureau TAUW en RiverArt, een kunstproject en cultuur-toeristische route langs de Nieuwe Maasrivieroevers die Rotterdam en Dordrecht verbinden.

Wat gaat er nog gebeuren?
Het bestaande getijdengebied aan de oostkant van het eiland wordt uitgebreid naar het westen. De heuvel die nu tussen de getijdennatuur en het volkstuinencomplex ligt, wordt afgegraven, waardoor ruimte ontstaat voor meer getijdennatuur.
Het eiland wordt autovrij aan de westkant. De aanrijdroute voor auto’s wordt gewijzigd. Hierdoor kan bestemmingsverkeer alleen op het midden van het eiland komen.
Aan de zuidzijde van het eiland worden de oevers verflauwd. Hierdoor krijgen bijzondere planten, vissen en vogels meer ruimte om zich te vestigen. De afgegraven grond zal elders op het eiland worden hergebruikt voor de aanleg van extra natuurvriendelijke oevers.
Het eiland wordt aan de oostpunt verlengd met behulp van een strekdam. Ook hier komt getijdennatuur.

De getijdenparken worden volgens Rotterdam mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie. Dat LIFE is nogal trots op zijn successen:

LIFE heeft ook al ruim 1000 beheerplannen binnen het Natura 2000-netwerk gefinancierd. Dit zijn belangrijke stappen in de strijd tegen het verlies van biodiversiteit. Via andere projecten zijn wildcorridors aangelegd, maatregelen getroffen om gebieden aan te passen aan klimaatverandering, ecosysteemdiensten ondersteund en bedrijven bewustgemaakt van het belang van biodiversiteit. Daarnaast hebben nog ruim 100 LIFE-projecten geholpen bij de aanpak van invasieve uitheemse soorten zoals de Amerikaanse nerts, Japanse duizendknoop en exotische kreeftensoorten.

Dan vonden we verder nog net vandaag ook een beschikking in het kader van de Wet Natuurbescherming, afgegeven door de provincie Zuid Holland, Pb 13 februari 2020, 578

 

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren en het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis bij de herinrichting van het Eiland van Brienenoord. De locatie betreft Eiland van Brienenoord te Rotterdam.

Zie ook:

https://www.laatmijstaan.nl/lezersberichten/ingezonden-brief-massale-bomenkap-bedreigt-nederlands-bos/

https://www.ad.nl/den-haag/bestuurder-zuid-holland-ontkent-plannen-grootschalige-bomenkap-die-ze-zelf-openbaarde~a48085d2/

https://www.ad.nl/rotterdam/het-eiland-van-brienenoord-een-ruig-rotterdams-stukkie-groen-dat-nooit-verveelt~a2e6f7e4/

https://www.destentor.nl/veluwe/hoogleraar-bomenkap-is-niet-oorzaak-van-het-verdwijnen-van-bos-maar-de-natuurwet~aa43400c/


Zie eerder op Aanbestedingsnieuws

(her)inrichting Eiland van Brienenoord

 

Opnieuw grondruil Staatsbosbeheer: nu Limburgs Landschap, omzeiling aanbestedingsplicht?

Zeeuws Landschap krijgt 125.000 gegund voor beheer Waterdunen

Zuid-Hollands Landschap nieuwe beheerder Crezeepolder

Ook in Assen aanbesteding voor”onderhoud” bossen

1 thought on “Eiland van Brienenoord gegund aan Van der Ven, Martens en van Oord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *