(her)inrichting Eiland van Brienenoord – Aanbestedingsnieuws

(her)inrichting Eiland van Brienenoord

Foto: Google Streetview

Het Eiland van Brienenoord in de gemeente Rotterdam ( sinds 1904) wordt omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen. Het doel van het project is zowel het vergroten van de natuurlijke dynamiek en de natuurlijke kwaliteiten als het maken van een aantrekkelijk extensief recreatielandschap waarbinnen een getijdenpark ontstaat. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moeten o.a. de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd;

  • De zuidzijde van het eiland wordt deels afgegraven zodat er natuurlijke oevers ontstaan waar de invloed van eb en vloed zichtbaar wordt.
  • Het eiland krijgt een nieuwe inrichting met nieuwe wegen, wandelpaden en twee nieuwe toegangsbruggen naar het eiland.
  • Ook de toegang vanaf de Stadionweg langs de Kreeksehaven naar de oostelijke brug vormt een onderdeel van het werk.

Omstreeks 1856, lag aan de linker Maasoever, tegenover de polder „Den Esch” te Kralingseveer, de kleine Groeneplaat met daarachter door een kronkelend smal watertje gescheiden, de grote Slikplaat, deze platen waren door een smalle grondstrook aan elkaar verbonden. Beide platen waren buitendijks aangeslibde gronden, begroeid met riet, biezen en griendgewas.

De familie Van Brienen waarvan bijvoobneeld Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt, de latere burgemeester van Amsterdam en de vertrouweling van Lodewijk Napoleon, een algemeen bekend lid was, bezat het visrecht in de rivier de Maas van Bolnes tot de Leuvenhaven in Rotterdam als een heerlijk recht, welk door de familie verpacht werd.

Aan de noordzijde van de Groeneplaat lag aan de rivier de viskade van de oudste zalmvisserij van de Maatschap „De Merode”, die op deze plaats sinds 1856 haar visserijbedrijf uitoefende met de grote zalmzegen (eenwandige netten). In 1876 werd de Groeneplaat (later Van Brienenoord genoemd) door de Maatschap „De Merode” verlaten. Ter normalisering van de Nieuwe Maas werd in 1895 de viskade van de Groeneplaat en zelfs nog een smal strookje van de Slikplaat door het Rijk weggebaggerd, en langs de rivierzijde van het overblijvende gedeelte Slikplaat, een strekdam gelegd.. Het geheel, door het Zuiddiepje van IJselmonde gescheiden, werd toen definitief Van Brienenoord genoemd en ging in 1918 van de Maatschap „De Merode” over in handen van een combinatie Wilton-Burgerhout.

In 1935 was het eiland nog niet in gebruik genomen met uitzondering van een motorenfabriekje en bewoners van Rotterdam-Zuid hebben het eiland min of meer gekraakt (ongevraagd in gebruik genomen) als kampeerterrein, strandbad en als plek voor roei- en zeilsport. Later is dat genormaliseerd en steeds uitgebreid. Tegenwoordig is er een openluchttheater, grazen er hooglanders en is er een natuurspeeltuin.

Bronnen: IJsselmonde, Ridderkerk en Barendrecht alsmede verdwenen en nog bestaande merkwaardigheden in het oostelijk gedeelte van het eiland IJsselmonde, J. Verheul dzn,  uitg. N.V. DRUKKERS- EN UITGEVERSBEDRIJF STEMERDING & Co. – ROTTERDAM    Tenderned  17 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178111

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *