Ook in Assen aanbesteding voor”onderhoud” bossen – Aanbestedingsnieuws

Ook in Assen aanbesteding voor”onderhoud” bossen

Ook Assen houdt een openbare aanbesteding voor het beheer van zijn bossen, zo bericht de Asser Courant. Dat moet plaatsvinden na overdracht van de grond aan de stichting Het Drents Landschap, onderdeel van de 12 LandschappenNL. Dat zijn natuurorganisaties, in dit geval deels eigendom van de Postcodeloterij, deels van Drenthe, die in naam de suggestie te wekken van een overheid deel uit te maken, maar tenminste deels particulier beheer zijn. Die overdracht is omstreden, huidig terreinbeheerder Drents Particulier Grondbezit, heeft bezwaar gemaakt tegen de overdracht. Het gaat om zo’n 450 hectare natuurgebied, dat aan het Drents Landschap wordt overgedragen.

In mei vorig jaar lieten B en W de gemeenteraad weten het eigendom van de bossen en natuurterreinen aan Stichting Het Drents Landschap over te willen dragen, voor een appel en een ei. Die overdracht zou op 1 januari 2017 een feit moeten zijn. Het Drents Particulier Grondbezit (DPG) had daar echter bezwaar tegen, deze organisatie wees het college erop dat er mogelijk ook andere partijen waren die zouden kunnen voldoen aan het onderhoud en de criteria die daaraan verbonden zijn. Door de overdracht aan een particuliere organisatie is de kap in het gebied niet meer aanbestedingsplichtig. Dat zou echter toch het geval kunnen zijn wanneer er een duidelijke subsidierelatie bestaat tussen de particuliere organisatie en de overheid. Het hangt er daarbij onder meer vanaf of voor meer dan vijftig procent wordt gesubsidieerd door de overheid, zie onder meer bij Pianoo, en artikel 2.8 van de Aanbestedingswet 2012.

Dit aanbesteden van het onderhoud van natuurgebieden gebeurde eerder ook al in Eindhoven, Amersfoort en Heeze/Valkenswaard. waar het beheer en onderhoud van het bos, na een aanbesteding werd gegund aan respectievelijk: Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout voor €211.000, de firma Groen Klus uit Overberg voor €75.000 en aannemer Smits (Opmerkelijk, deze naam vonden we eerder in de openbare stukken maar is thans verwijderd uit TenderNed). Het schijnt de redactie van Aanbestedingsnieuws dan ook toe, dat met name de gelukkige winnaars van deze aanbestedingen voor bosbeheer, niet al te graag bekend willen worden.

Bij de gebieden in Eindhoven en Heeze/Valkenswaard gaat het om terrreinen in beheer van het Brabants Landschap, en voor Amersfoort om terreinen van het Geldersch Landschap, twee eveneens aan de 12 LandschappenNL geliëerde organisatie. De bossen in het gebied van Brabants Landschap en rondom Amersfoort worden sindsdien goed onderhouden c.q. massaal gekapt. Voor de veiligheid. Er zou nog eens een terroristische boom op je hoofd kunnen vallen bij zo’n boswandeling. Ook wordt de “oorspronkelijke natuur” d.w.z. heidegebied “hersteld”, waarbij dat heidegebied ook honderden jaren terug is ontstaan door de massale kap en overbegrazing voor akkerbouw. Dat wil Brabants Landschap nu zo veel mogelijk “herstellen” en daartoe moet al dat hinderlijke, onnatuurlijke bos uit de heide verwijderd worden.

Wat gebeurt er dan met al dat gekapte hout? Het natuurbeheer van de Landschappen bestaat hoofdzakelijk uit het plaatsen van bankjes, gemaakt van het massaal uit de omgeving gekapte hout. Wat er met de rest van het gekapte hout gebeurt, is onbekend, maar op het oog is er zichtbaar aanzienlijk meer hout gekapt dan dat er bankjes voor in de plaats zijn gekomen. Ook is bekend dat de aanpalende biomassa centrales in Eindhoven zijn verkocht sinds begin 2017 en floreren en hun stook verdriedubbeld hebben gezien. Toevallig maakt ook Assen werk van duurzame energie. Per 23 september is de aftrap van de campagne duurzaam Assen, “samen maken we werk van duurzame energie.” Zoals vaker het geval, zul je altijd zien dat die duurzame energie voor een belangrijk deel uit biomassa bestaat.

Zie ook:

AD: Gemeente laat 459 gevaarlijke bomen kappen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *