Marktconsultatie project A27 Houten-Hooipolder (vooraankondiging) – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie project A27 Houten-Hooipolder (vooraankondiging)

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om met het project de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder te verbreden. Bij een positieve uitvoeringsbeslissing wordt het project naar huidige inzichten in twee contracten (DBM en D&C) in de markt gezet. Voor beide contracten is Rijkswaterstaat van zins een twee-fasen-aanpak uit te werken, waarbij een ontwerpfase en een uitvoeringsfase worden onderscheiden. Voor risicovolle onderdelen wordt de prijs niet vastgesteld op het moment van gunning, maar nadat de opdrachtnemer het ontwerp heeft afgerond. De op woensdag 25 maart 2020 bij Fort Altena (Tol 8, Werkendam) te houden consultatie is bedoeld om marktpartijen input te vragen op de volgende onderwerpen;

  • Beoogde twee-fasen-aanpak
  • Keuze risicovolle onderdelen
  • Pricing mechanisme
  • Proces tijdens en na de tender om te komen tot afspraken rondom risicovolle onderdelen en pricing/verrekening
  • Uitkomsten vorige consultatie (DBM/UAV-GCI)
  • Haalbaarheid planning.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het uiterlijk 16 maart 2020 te publiceren marktconsultatiedocument.

Bron: Tenderned 26 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188482

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *