Martens en van Oord winnen natuurontwikkeling WBD Waalwijk – Aanbestedingsnieuws

Martens en van Oord winnen natuurontwikkeling WBD Waalwijk

Waterschap Brabantse Delta heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven de opdracht ‘Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat’ gegund. Na het doorlopen van een positieve doorgrondingsfase is op 2 december het contract ondertekend. De Westelijke Langstraat, dat klinkt als een straat maar het is een natuurgebied, een heel grote en mooie, tussen Waalwijk en Waspik, iets ten noorden van de Efteling.

Westelijke Langstraat is een beschermd Natura-2000 gebied met veel natuur en cultuurhistorie gelegen tussen Waalwijk en Waspik. Het totale gebied is volgens WBD zo’n 625 hectare groot. De natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door verdroging en vervuiling door stikstof. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen.

Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft. Voor deze peilverhogingen worden kunstwerken zoals stuwen, gemalen, inlaten, duikers aangepast of aangebracht. Aanvullend worden watergangen gegraven en bestaande watergangen vergraven. Het betreft een complex project, omdat er sprake is van veel kleine maatregelen die samen moeten resulteren in een nieuwe gebiedsinrichting met een goed functionerend watersysteem.

Het project kent veel stakeholders, deze zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen middels een uitgebreid omgevingsproces. Wij gaan hierop voortborduren. Nu het contract is getekend, kunnen de ontwerp en voorbereidende werkzaamheden starten. Als combinatie zijn wij verheugd dit mooie project te mogen realiseren en wij kijken uit naar een goede samenwerking met alle betrokken.

Het is overigens niet de eerste keer dat Martens en Van Oord met Staatsbosbeheer samen werken aan natuurontwikkeling.  Dat was al eens, met het Eiland Brienenoord, onder de Van Brienenoordbrug. Daarbij werd er massaal kaalgekapt en protesteerden bewoners hevig, maar toen was de opdracht al uitgezet. We citeren een klacht maar even uit het Algemeen Dagblad:

 En die werklui maar zeggen: het wordt zo mooi, nou het WAS mooi!’

 

Door de betrokkenheid van Staatsbosbeheer verwacht Aanbestedingsnieuws er ook deze keer niet zo veel goeds van voor de natuur in het natuurgebied. Dat hebben wel al eens eerder gezien. Sterker nog, zelfs die illustraties van bomen in de vorm van een donkergroen rondje op een bruine streep hebben we ook al eens eerder gezien. Of dat betekent dat ook hier (droogte veroorzakende) kaalkap gaat plaatsvinden en/of dat er verontreinigd slib wordt gestort, is echter nu nog onbekend. Maar de Tender is ook alvast uitgeschreven.

Behaalde resultaten uit het verleden bieden zeker weer geen garantie voor de toekomst. In de woorden van Brabant en het Waterschap komt er “meer natuurgebied” We hebben wel een donkerbruin vermoeden dat men ook hier weer alles om gaat hakken en dat er dan heide is “teruggebracht”. Wil er iemand een biologische wijn op wedden?

 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212671 (massa-tender SBB o.a. droogmaaien Zuid Westelijke Delta)

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188212 (WBD aanbesteding uitvoering)

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/120870;section=3#detail-publicatie:linkS5 Het PIP, gegund door Brabant aan Witteveen+ Bos.

Een niet-gegunde aanbesteding voor Projectbeheersing, ook door de Provincie Brabant.

En alsmede de vele tenders voor de verbreding van de a59 deels in hetzelfde gebied:

Het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat behelst op hoofdlijnen: • De reconstructie en/of herinrichting van aansluitingen op de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk; • De realisatie van een nieuwe parallelstructuur Wegen, onder andere de locaties; • De realisatie van nieuwe Kunstwerken, onder andere: • De aanpassing van diverse Kunstwerken; • De realisatie van twee Ecologische verbindingszones (EVZ); • De realisatie van een Snelfietsroute (SFR)’s-Hertogenbosch-Waalwijk); • De realisatie van compartimenteringselementen HoWaBo doormiddel van Waterkeringen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *