Slechte uitvraag Dienstverlening SAR helicopters – Aanbestedingsnieuws

Slechte uitvraag Dienstverlening SAR helicopters

Laatst geupdate op september 29, 2021 door redactie

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

De minister van  Infrastructuur en Waterstaat van Nieuwenhuizen Wijbenga, heeft de kamer geïnformeerd per brief over de uitkomsten van het onderzoek Dienstverlening SAR helicopters ( Save and Rescue). 

De Search and Rescue (SAR)-diensten omvatten het 24 uur per dag, zeven dagen per week garanderen dat in nood verkerende bemanningen en passagiers van schepen, luchtvaartuigen en mijnbouwinstallaties of mensen betrokken bij andere activiteiten op zee en de ruime binnenwateren snel kunnen worden opgespoord en redding in gang kan worden gezet. De SAR-helikoptercapaciteit is een onderdeel
van het pakket aan middelen dat voor de SAR beschikbaar is. Omdat geen twijfel over de kwaliteit van deze dienstverlening mag bestaan heb ik ten aanzien van de SAR-helikopters zoals aangekondigd
1 een onderzoek laten uitvoeren naar de uitoefening van het contract van de SAR helikopters door Noordzee Helikopters Nederland (NHN).2 De onderzoeksresultaten bied ik uw Kamer met deze brief aan.
Het onderzoek heeft waardevolle bevindingen opgeleverd. Samen met de andere betrokken partijen ga ik aan de slag met de aanbevelingen voor zowel de korte als lange termijn 

Het programma van eisen is zeer moeilijk interpreteerbaar en moeilijk te handhaven

De onderzoekers geven met hun aanbevelingen aan dat de uitoefening van het contract voor SAR helikopter dienstverlening en de eisen die daaraan worden gesteld niet los kunnen worden gezien van wetgeving en toezicht. Deze onderdelen samen bepalen de kwaliteit van de dienstverlening. De onderzoekers constateren dat op dit geheel verbetering nodig is. Op drie punten plaatsen zij kritische kanttekeningen.
“Ten eerste is het Programma van Eisen dat ten grondslag ligt aan de dienstverlening zeer breed interpreteerbaar en moeilijk te handhaven. Dit
heeft ertoe geleid dat er al sinds de gunning voortdurend discussie is of NHN al dan niet voldoet aan de gestelde eisen. Het al dan niet voldoen aan deze eisen is ons inziens niet objectief vast te stellen. Er is twijfel of NHV met de geboden oplossing kan voldoen aan de normstelling om onder de meeste omstandigheden binnen 90 minuten in het gehele verantwoordelijkheidsgebied te zijn voor het redden van 16 personen.”

Dat was het ten eerste. Dit is rechtstreeks terug te voeren op de aanbesteding die aan de dienstverlening vooraf is gegaan. Het “Ten tweede is niet direct terug te leiden tot een aanbesteding. Het ten derde wel, althans gedeeltelijk en dat komt dan door de frase:

RWS wordt in het contractbeheer gehinderd door geringe kennis van luchtvaart en SAR. NHV heeft onvoldoende voorkomend duidelijkheid verschaft

De lamme en de blinde dus. En dat blijkt ook uit een der conclusies uit het onderzoek

En verder concluderen de onderzoekers:
“NHV heeft gedurende de looptijd van het contract aan elke individuele aanvraag voor een SAR-inzet kunnen voldoen. De beschikbaarheid van bemanningen en middelen is steeds voldoende; de bemanningen zijn toegewijd, en er worden daadwerkelijk reddingen uitgevoerd.”

Uit de aanbevelingen halen we er enkele uit m.b.t tot de aanbestedingen

  • Betrek bij een eventuele nieuwe aanbesteding alle bij SAR betrokken instanties, en denk daarbij ook aan de betrokken inspecties zoals ILT, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om werkafspraken te maken over toezicht
    en handhaving.
  • Versterk significant de eigen kennis en expertise bij RWS op gebied van luchtvaarttechniek, luchtvaartveiligheid en effectief te kunnen sturen in de contractbeheersing bij afwezigheid van externe regelgeving en toezicht.
  • Stel een aanzienlijk meer SMART PvE op, gebruikmakend van realistische en gedetailleerde SAR scenario’s. Enkele essentiële maar niet uitputtende eisen betreffen flight in icing, night vision, capaciteit van de helicopters in relatie tot de zorgnorm, en voldoen aan regelgeving en
    toezicht.
  • Overweeg een volgende aanbesteding van de SAR dienst uit te voeren volgens de Economisch Meest Voordelig Inschrijving
    (EMVI) methode.

Op het laatste punt is als opvolging aangegeven dat:

Mijn collega van Defensie voert de nieuwe aanbesteding uit conform de beste prijskwaliteitverhouding, dat de EMVI methode vervangen heeft.

Blijft natuurlijk discutabel. Als je minder kwaliteit levert dan in het PvE vastgelegd, dan is je inschrijving niet goed. Als je meer kwaliteit levert ben je te duur, tenzij je én meer kwaliteit én de laagste prijs hebt, maar dat laatste komt niet snel voor.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/02/26/onderzoek-dienstverlening-sar-helikopters/onderzoek-dienstverlening-sar-helikopters.pdf

1 thought on “Slechte uitvraag Dienstverlening SAR helicopters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *