Eén jaar brugbediening 23 bruggen De Ronde Venen – Aanbestedingsnieuws

Eén jaar brugbediening 23 bruggen De Ronde Venen

Dorpsbrug Baambrugge. Foto: Google Streetview

Deze aanbesteding heeft tot doel een overbruggingsovereenkomst af te sluiten voor één jaar met een ervaren en betrouwbare marktpartij op basis van een duidelijk en vastomlijnd
programma van eisen (PvE). De reden voor deze tijdelijke overeenkomst is niet gegeven, maar in 2019 werd al bekend dat tientallen bruggen in de gemeente nodig opgeknapt moeten worden. Nou slaat dat tientallen op een totaal van meer dan 230 bruggen waarvan 25 beweegbaar. Voor 15 ophaalbruggen zou een behoorlijke investering nodig zijn. (AD)

De af te sluiten overeenkomst heeft als gezegd een looptijd van één jaar, zonder mogelijkheden tot verlenging en dient aan te vangen op 16 april 2022 en loopt af op 15 april 2023.  Bij de aanbestedingsstukken zijn, naast het PvE, verschillende inhoudelijke documenten opgenomen die de opdracht nader, en tot in detail, beschrijven, te weten:
– Overzicht te bedienen bruggen en bedieningstijden
– Bedieningsinstructie
– Tellijsten van verschillende jaren
Aan de aantallen genoemd in de opdrachtomschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze aanbesteding volgt de openbare procedure en er wordt gegund op laagste prijs.

NDR: Aanbesteder maakt het zich moeilijk, door te hopen met dubbele ontkenningen, een en ander goed op te schrijven, maar zo is het natuurlijk ook niet goed. We citeren:

Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten wegens het niet voldoen
aan uitsluitingsgronden en minimumeisen en de economisch meest voordelige
inschrijving op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned zondag 13 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252271

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *