Realisatie tijdelijke schietbaan Zeist – Aanbestedingsnieuws

Realisatie tijdelijke schietbaan Zeist

Foto: Pixabay.com

Dienst Vervoer & Ondersteuning heeft behoefte aan eigen trainingscapaciteit om medewerkers van DV&O in de juiste omgeving (qua veiligheidseisen) haar opleidingen en onderhoudstrainingen te laten plaats vinden. De wens is om een tijdelijke schietbaan inclusief ondersteunende ruimten (zoals kantoor, sanitair en entree) te realiseren. De schietbaan heeft als functie het opleiden van mensen in schietvaardigheden en het onderhouden van deze vaardigheden inclusief de benodigde certificeringen.
Er is voor de locatie Detentie Centrum Zeist een masterplan in ontwikkeling waarbij de voorziene locatie van de schietbaan anders wordt ingevuld. Het is dus de bedoeling dat de schietbaan na (ongeveer) vijf jaar verplaatst gaat worden. Tevens moet de schietbaan aan te passen zijn aan nieuwe ontwikkelingen binnen de opleiding van DV&O. Bij de schietbaan dienen ook een aantal ondersteunende ruimtes te komen, zoals een ontvangstruimte, toiletten, opslag, kantoor en een werkplaats voor een
wapentechnicus.

Het doel van het project om een verplaatsbare schietbaan van 50 meter conform eisen en planningsmijlpalen te ontwerpen, realiseren en vervolgens gedurende de onderhoudstermijn te onderhouden voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) op het terrein van Detentiecentrum Zeist. De projectfasering van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit de volgende drie fases:
1. Ontwerpfase:
Het ontwerpen en technisch uitwerken van de schietbaan en bijkomende ruimtes;
Het aanvragen van de omgevingsvergunning;
2. Realisatiefase:
Het realiseren en onderhouden van de schietbaan en bijkomende ruimtes;
3. Onderhoudsfase:
Onderhouden gedurende de onderhoudstermijn

Bron: Rijksvastgoedbedrijf

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een basisovereenkomst gesloten kan worden voor de opdracht. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en nadere criteria (kwaliteitscriteria).

Er is een mogelijkheid geschapen voor een inlichtingenbijeenkomst en een bezoek aan de locatie. Het doel van de inlichtingenbijeenkomst is om ondernemingen uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld om
vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst worden de presentatie, vragen en antwoorden op TenderNed gepubliceerd.
Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst door uiterlijk voor 21 februari 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen
van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan de inlichtingenbijeenkomst. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig
identiteitsbewijs. De locatie en het tijdstip waarop de inlichtingenbijeenkomst plaatsvindt, zal uiterlijk op 22 februari 2022 bekend worden gemaakt via TenderNed. Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk
voor 21 februari 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zullen bijwonen.
Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. De locatie en het tijdstip waarop het bezoek van de locatie plaatsvindt, wordt uiterlijk op 22 februari 2022 bekend gemaakt via TenderNed. De bijeenkomst en het locatiebezoek zijn op 24 februari 2022 gepland. Het is ons bij het schrijven van dit artikel niet bekend of de bijeenkomst en locatiebezoek van 24 februari gecombineerd kunnen worden.

En of het niet op kan is er een twee individuele inlichtingenbijeenkomst. Het doel van de inlichtingenbijeenkomst is om ondernemingen uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst worden
ondernemingen in de gelegenheid gesteld om individueel vragen te stellen.Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor deze inlichtingenbijeenkomst door uiterlijk voor 9 maart 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal drie personen deelnemen aan de inlichtingenbijeenkomst. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Nadere inlichtingen zoals bedoeld in artikel 2.23 ARW 2016 dienen uiterlijk op het in de tabel planning aanbestedingsprocedure op hoofdlijnen uiterlijk 9 maart 2022 te worden ingediend via “Vragen en antwoorden” op het dashboard van deze aanbesteding. Hierbij dient de onderneming het Rijksvastgoedbedrijf te verzoeken de vraag individueel te beantwoorden en in de vraag het gerechtvaardigde economische belang te motiveren. Het Rijksvastgoedbedrijf beslist of het verzoek wordt gehonoreerd. Indien het Rijksvastgoedbedrijf het verzoek afwijst, zal het Rijksvastgoedbedrijf dit mededelen aan de betreffende onderneming en geen inlichtingen verstrekken tijdens de individuele inlichtingenbijeenkomst. De locatie en het tijdstip waarop de inlichtingenbijeenkomst plaatsvindt, zal uiterlijk op 11 maart 2022 bekend worden gemaakt via TenderNed. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op 15 maart 2022.

Bron: Tenderned maandag 14 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252418

 

 

 

1 thought on “Realisatie tijdelijke schietbaan Zeist

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *