Ecotoplaag Oosterschelde tegen kusterosie – Aanbestedingsnieuws

Ecotoplaag Oosterschelde tegen kusterosie

De vooroevers langs de Oosterschelde en Westerschelde zijn op verschillende plaatsen aangetast door erosie en voldoen hiermee niet meer aan de landelijke veiligheidsnorm. Met “een extra laag die boven op de vooroeverbestorting komt” moeten de natuurwaarden van de Oosterschelde hersteld worden. Al meldt Robert Jentink in hetzelfde Rijkswaterstaat-interview dat de toplaag wordt aangelegd voor het verbeteren van de waterveiligheid.

Echt heel eco is de eco toplaag niet, die bestaat uit staalslakken en breuksteen. Als iemand dat in je voortuin legt, ben je er niet blij mee. Het is dan ook tegen het zere been van Stichting De Oosterschelde. Met een laag breuksteen op een bed van staalslakken wordt geen natuur hersteld, zo memoreert de Stichting.

“In de eerste plaats ziet de stichting liever geen staalslakken in de Oosterschelde en in de tweede plaats herstel je met een ‘laag breuksteen op een bed van staalslakken’ niet de huidige rijkdom aan onderwaterleven die mede het gevolg is van een zeer gevarieerd en vaak steil onderwaterlandschap. Tijdens de workshop heeft Stichting de Oosterschelde aangereikt dat de rijksdienst alle technische middelen moet beproeven om een zo gevarieerd mogelijk onderwaterlandschap te maken, zodat het zeeleven maximaal kan herstellen.”

Voor de Oosterschelde gaat het werk om:
Herstelwerkzaamheden en aanbrengen ecotoplaag op de locaties Burghsluis, Zierikzee en Schelphoek (cluster VOV 2.2). Nieuwe bestortingen en aanbrengen ecotoplaag op de locaties Wemeldinge-Oost, Wemeldinge-West en Oost-Bevelandpolder (cluster VOV 3.0).

©Rijkswaterstaat 2019

Jentink: ‘Voorafgaand aan de werkzaamheden doen we een nulmeting door onderwateropnames te maken van de bodem en de samenstelling van het sediment en het bodemleven te bepalen. Daarnaast onderzoeken we jaarlijks hoeveel sediment er op welke plek bij komt. Zo’n 6 jaar na het aanbrengen van de eco-toplaag doen we een eindmonitoring. Pas dan kunnen we echt zeggen hoe succesvol de eco-toplaag is.’

Het plan voor de toplaag dateert uit 2016. Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft een budget gekregen voor de aanleg van een ‘ecologische toplaag’ op de staalslakken die men in de tweede helft van 2016 bij de vooroeverbestorting wil gaan storten op de locaties Oost Bevelandpolder (Goese Sas), Wemeldinge West en Wemeldinge Oost (cluster 3).

Uit de Tender:

Het werk omvat het ontwerpen en realiseren van vooroeververdedigingen in de Oosterschelde en Westerschelde. Daarnaast dient op de locaties in de Oosterschelde een Eco-Toplaag aangebracht te worden, en op één locatie ook een kreukelberm. Op twee locaties in de Westerschelde dient bij de vooroeververdediging een kopbestorting of een strekdam te worden aangebracht. Op drie locaties in de Westerschelde dienen de Natuurpakket Westerschelde(NPW) maatregelen te worden uitgevoerd.

In de aanbestedingsleidraad staat verder vermeld over het ontwerp:

Het ontwerp van de Eco-Toplaag is al bepaald door de input van stakeholders in ontwerpsessies. Om het vertrouwen van de stakeholders in de overheid te vergroten is besloten om dit voor te schrijven zodat de stakeholders een zekere garantie kregen dat aangelegd werd waar zij behoefte aan hebben.
Het ontwerp voor de maatregelen voor Natuurpakket Westerschelde (NPW)is door Opdrachtgever uitgewerkt en opgenomen in de Vraagspecificatie Eisen (VSE). De ontwerpinspanning voor de NPW-locaties beperkt zich voor ON derhalve tot het uitvoeringsontwerp.

De gunning van het project is blijkens de aanbestedingsleidraad al in juli 2019 geweest. Wie de opdracht gegund heeft gekregen, is echter nog niet gepubliceerd op TenderNed. Dat de uitvoering van de werkzaamheden echter al op hande is, moge blijken uit de vele persberichten en interviews van Rijkswaterstaat met zichzelf.

 

Zie ook:

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/09/ecotoplaag-bevordert-de-natuurwaarden-van-de-oosterschelde.aspx

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/09/werk-met-werk-natuurpakket-westerschelde.aspx

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/vooroeververdediging-oosterschelde-en-westerschelde/index.aspx

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/09/project-vooroeververdediging-oosterschelde-en-westerschelde-wat-gaat-er-gebeuren.aspx

Ontwerpen en uitvoeren Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158266

gerelateerd:
Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering :  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173565

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *