Aanbesteding grafische vormgeving Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding grafische vormgeving Amsterdam

Foto: Pexels.com

De opdracht grafische vormgeving omvat de levering van DTP-diensten (desktoppublishing) en ontwerpdiensten binnen de huisstijl van Amsterdam. Dit is inclusief productiebegeleiding. De opdracht is niet verdeeld in percelen. De opdracht grafische vormgeving omvat circa 1.100 projectopdrachten met naar schatting een omvang van maximaal €1.650.000 per jaar (exclusief BTW). Dit betreft een indicatie op basis van
de historie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De gemeente zal op basis van de ontvangen verzoeken tot deelneming maximaal de tien gegadigden die het hoogste scoren, uitnodigen een inschrijving uit te brengen voor deze opdracht. Het uiteindelijke doel van de aanbesteding is om met maximaal vijf opdrachtnemers een raamovereenkomst af te sluiten met een looptijd van twee jaar. De looptijd van de raamovereenkomst kan gemeente met maximaal twee maal een jaar verlengen tot de maximale totale contractwaarde (voor alle opdrachtnemers tezamen) van €6.600.000. De directeur van het Communicatiebureau vertegenwoordigt de gemeente. Inkoop en Inhuur van Bureau Personeel en Organisatieadvies verzorgt de aanbesteding voor het Communicatiebureau en Deelnemers. Inkoop en Inhuur voert de regie over de af te sluiten raamovereenkomsten. Mogelijke opdrachtnemers worden uitgenodigd om op basis van de selectieleidraad een verzoek tot deelneming in te dienen.

De gemeente verlangt van de opdrachtnemers niet dat zij personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden, noch hebben opdrachtnemers een leververplichting. De gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie.

Bron: Tenderned 19 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175434

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *