DTP en vormgeving Nieuwegein – Aanbestedingsnieuws

DTP en vormgeving Nieuwegein

Foto: Pexels.com

De gemeente Nieuwegein heeft behoefte aan een raamovereenkomst voor DTP en vormgevingsdienstverlening. Deze raamovereenkomst is bedoeld om de nu deels versnipperde werkzaamheden te bundelen en één voorkeursleverancier te selecteren. De gemeente wil een vaste relatie aangaan met een DTP/vormgevingsbureau om de uitingen van de gemeente
Nieuwegein te realiseren. De opdracht betreft het uitvoeren van grafische vormgevings- en DTP-werkzaamheden voor communicatiemiddelen voor de gemeente Nieuwegein. Het kan voorkomen dat ook de productie van communicatiemiddelen, voor zover het geen drukwerk betreft, onderdeel van een opdracht zijn. Daarnaast vallen ook fotografie en audiovisuele producties onder de opdracht. De huisstijl van de gemeente Nieuwegein is leidend. In sommige gevallen betreft het uitingen waarbij een andere huisstijl (bijvoorbeeld van een samenwerkingsverband met eigen huisstijl) gehanteerd wordt of waarbij geen sprake is van een huisstijl.

Tot de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
• Grafische vormgeving en opmaak/DTP van documenten, presentaties, brochures, folders, flyers, posters, nieuwsbrieven en andere schriftelijke uitingen;
• Grafische vormgeving en opmaak/DTP van digitale uitingen ten behoeve van websites, social media en andere digitale uitingen;
• Vormgeving en DTP van of ten behoeve van andere communicatiemiddelen en campagnes die onder (mede)verantwoordelijkheid van de gemeente Nieuwegein uitgegeven of geproduceerd worden;
• Andere vormgevings- en DTP-werkzaamheden t.b.v. de gemeente Nieuwegein.
• Het geven van (ongevraagd) advies over trends en ontwikkelingen op het gebied van huisstijl, ontwerp, vormgeving en DTP.
• Het doorontwikkelen van offline en eigen online middelen (narrow casting, intranet, led wall)
• Realisatie video, fotografie (reportage-, portret- en landschapsfotografie), animaties en illustraties;
• Het leveren van eventueel drukwerk indien de gemeente zelf niet in staat is om dit te doen.

Nieuwegein heeft het voornemen een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier ten behoeve van de DTP en
vormgeving dienstverlening. De duur van de overeenkomst is twee jaar. Na het einde van de initiële periode, kan de overeenkomst tweemaal verlengd worden met één jaar. De geraamde omvang van deze raamovereenkomst is €350.000,-. over de totale looptijd. Nieuwegein volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 31 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315141

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *