Damen gaat veer Maassluis Rozenburg exploiteren – Aanbestedingsnieuws

Damen gaat veer Maassluis Rozenburg exploiteren

©EP 2007

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag 5 juli ingestemd met het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om de tijdelijke exploitatie van een fiets-voetveer tussen Maassluis en Rozenburg te gunnen aan Damen. Per 10 juli zal deze vervoerder de verbinding exploiteren. Voorlopig werkt Damen nog samen met KRVE (fiets-voetveer) en RMC (bussen). Zodra meer bekend is over de mogelijkheid tot volledige inzet van het fiets-voetveer door Damen wordt dit direct gecommuniceerd via onze website.

Tijdens de vergadering is besloten €1 miljoen vrij te maken voor de aanschaf en reparatie van de autoveer Blankenburg. Dit is bedoeld om de autoveerverbinding tussen Maassluis en Rozenburg te herstellen. Hierover voert Damen gesprekken met de curator en belanghebbende partijen. Als Damen tot aanschaf kan overgaan, hebben zij 6-8 weken nodig voor de benodigde reparaties.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu is blij met het genomen besluit:

‘’Er is perspectief voor de reizigers. Eensgezind hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten gewerkt aan een oplossing.’’

Meer informatie over het moment van aankoop en de benodigde reparaties volgt zo snel mogelijk.

De actuele dienstregeling is te vinden via deze pagina.

Voor de opdracht verscheen een vrijwillige transparantie aankondiging:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300509/details

Daarin is de volgende verklaring opgenomen over de onverwachte gunning aan Damen:

Na een daartoe gehouden eerdere (Europese) heeft de provincie Zuid-Holland aan een vervoerder een concessieopdracht verleend met betrekking tot de exploitatie van de veerdienst Maassluis – Rozenburg.

Het bleek voor deze exploitant om uiteenlopende redenen niet mogelijk de veerdienst met een redelijke mate van betrouwbaarheid te continueren. Door een faillissement binnen het concern heeft de exploitant zich genoodzaakt gezien de veerdienst te staken.

Feitelijk doet zich daarmee een situatie voor die sterk vergelijkbaar is met een situatie die op grond van artikel 5, lid 5, van de PSO-Verordening een grond verschaft noodmaatregelen te treffen.

Gebleken is dat slechts één onderneming in staat is de exploitatie van de veerdienst op de kortst mogelijke termijn over te nemen, zodat de continuïteit van de veerdienst behouden kan blijven.

De provincie Zuid-Holland wil de exploitatie van de veerdienst voor een relatief korte overbruggingsperiode gunnen aan de enige partij die in staat blijkt te zijn de veerdienst te continueren (onder meer doordat zij beschikt over geschikte veerponten). Gedurende deze overbruggingsperiode zal de provincie Zuid-Holland een (Europese) aanbestedingsprocedure voorbereiden aan de hand waarvan de concessie voor een langere periode gegund kan gaan worden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *