D66 Texel wil sporthal liever DBM dan DB aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

D66 Texel wil sporthal liever DBM dan DB aanbesteden

Bron: Pixabay; hpgruesen https://pixabay.com/nl/users/hpgruesen-2204343/

D66 Texel stelt vragen aan de wethouder over de aanbesteding voor een nieuw te bouwen sporthal. Volgens D66 Texel is het een probleem dat de opdracht met een DB-contract (design en build)  wordt aanbesteed. Dat zou leiden tot risico’s in onderhoud. Al in 2011 was besloten door de gemeente om de sporthal opnieuw te bouwen maar dit voorstel kon in 2015 geen meerderheid vinden in de gemeenteraad. Toen zou het voorstel €7,2 miljoen kosten.

De Texelse gemeenteraad heeft op 23 maart 2016 opnieuw de uitgangspunten vastgesteld voor de nieuw te bouwen sporthal in Den Burg Zuid. In februari 2017 komt naar verwachting een voorstel met betrekking tot het bouwkrediet. Wat dat bedrag nu is, is nog niet bekend. Na vaststelling van het bouwkrediet kan de aanbestedingsfase voor de bouw starten. De uitvoering van het bouwplan kan dan starten in augustus 2017 en de verwachte oplevering is dan zomer 2018.

Het college van B&W van Texel wil met de nieuwbouw van de sporthal inzetten op een energieneutraal gebouw met beperkte kosten voor het onderhoud. Mede gelet op een taakstelling in de programmabegroting 2017 van Texel wordt het project “nadrukkelijk in financiëel opzicht gestuurd”. Het moet een sobere en doelmatige sporthal worden. Daarom heeft het college gekozen voor het traditioneel DB-contract. Randvoorwaarde bij een Design-and-Build proces is, aldus het college in een raadsbrief, dat de vraagspecificatie omtrent het project volkomen helder is, waarbij het aan de marktpartijen is om die vraagspecificatie om te zetten in een planvoorstel.

DB-aanbesteden leidt volgens een fractiewoordvoerder van D66 tot risico’s zoals eerder bij een WKO-installatie van het gemeentehuis. Voor de verbetering hiervan moet de gemeente nu onverwacht € 500.000 extra investeren. “Dit had voorkomen kunnen worden met de prijszekerheid van een DBM contract, waarbij dergelijke onderhoudskosten voor rekening van de aannemer waren geweest.” De fractie verwijst daarbij naar een artikel op de website van PIANOo over de voor-en nadelen van DBM:
https://www.pianoo.nl/markten/gww/inkopen-gww/gww-contractvormen/design-build-maintain-contracten

Dergelijke problemen kunnen worden ondervangen met een DBM-contract, aldus D66. De partij ziet liever een onderhoudscontract van 20 jaar gekoppeld aan het ontwerp en de bouw. Een periode van 20 jaar is wat D66 betreft geen willekeurig gekozen getal.
“Het verplicht de aannemer te investeren in constructies die lang en goed blijven functioneren. DBM contracten hebben in praktijk vaak periodes van 15 tot 20 jaar.”

 

Bron: D66 Texel, 3 februari 2016

Zie ook:

Kritiek D66 op aanbesteding nieuwe sporthal

en voor de bestuursstukken met betrekking tot deze aanbesteding:

http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=texel&agendaid=IBABS-100026904&FoundIDs=A100026788

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *