Concessie openbare snellaadstations Den Haag – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Concessie openbare snellaadstations Den Haag

Snellaadstation Jan Pietersz Coenstraat Den Haag. Foto: Google Streetview

Doel van deze aanbesteding is om een concessieovereenkomst met een duur van tien jaar (zeven jaar vast + drie jaar optioneel) af te sluiten voor de upgrade en exploitatie van drie bestaande stedelijke snellaadstations in Den Haag met een geschikte marktpartij. De overeenkomst met de huidige exploitant loopt op 30 november 2021 af. De gemeente Den Haag is daarom van plan de exploitatie in een concessieovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vast te leggen.
Deze overeenkomst legt de upgrade en exploitatie van deze snellaadlocaties voor de komende jaren vast.

De concessie betreft drie bestaande snellaadstations, die op dit moment worden geëxploiteerd door Fastned, het gaat hierbij om de locaties: Ten Bosch, Leidsestraatweg 60, Kijkduin, Laan van Meerdervoort en Beatrixkwartier, J.P Coenstraat. Ten behoeve van de upgrade van de snellaadlocaties heeft de gemeente het aanvraagproces voor de drie genoemde locaties gestart voor de realisatie van klantstation met 1750KVA aansluiting. De snellaadstations Ten Bosch en Beatrixkwartier zijn voorzien van een overkapping. Deze overkapping is eigendom van de huidige exploitant en zal na gunning aan een nieuwe concessiehouder worden verwijderd door de huidige exploitant. Inschrijvers hebben de mogelijkheid om voor de (her)inrichting van de snellaadstations een overkapping voor te stellen. Op locatie Kijkduin, Laan van Meerdervoort is geen overkapping aanwezig, en kan deze ook niet worden toegevoegd.

De gemeente heeft de intentie om met deze vernieuwde concessie het economisch eigendom en het exploitatierisico over te dragen aan de winnende inschrijver. Door de overdracht van het economisch eigendom ontstaat een zelfstandige business case waarin de exploitant alle kosten draagt (investeringen, beheer/onderhoud- en verbruikskosten) en deze terugverdient met laadopbrengsten. De gemeente draagt niet meer financieel bij, maar ontvangt vanuit de laadopbrengsten een vastgestelde concessievergoeding van de exploitant van €0,020 per kWh. Aan het einde van de looptijd van de concessie vervalt het economisch eigendom voor de exploitant. Het juridische eigendom van de snellaadpalen blijft te allen tijde bij de gemeente, omdat ze op gemeentegrond staan. 

De aanbestedingsprocedure is de nationale openbare procedure. Het is de intentie van de aanbesteder om de concessieovereenkomst aan te laten vangen op 1 december 2021. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding” gehanteerd.

Bron: Tenderned maandag 20 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237009

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *