E-buurt Oost kavel 1A, 3 en 5 Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

E-buurt Oost kavel 1A, 3 en 5 Amsterdam

Impressie: © Gemeente Amsterdam

Het projectgebied E-buurt Oost ligt aan de rand van de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost, in de oksel van de Daalwijkdreef en Elswijkdreef, ten zuiden van Diemen. Het gebied beslaat circa 5,5 ha en is het laatste projectgebied binnen de E-buurt dat tot ontwikkeling wordt gebracht. Ten westen van het projectgebied zijn recent de wijken Evergreen en Emerald gebouwd. Aan de zuidzijde van het ontwikkelgebied liggen de flats Geldershoofd en Gravenstein. Winkelcentrum Ganzenpoort ligt op loopafstand, metrostation Verrijn Stuartweg ligt eveneens in de directe nabijheid. De E-buurt is een kinderrijke buurt waar bewoners over het algemeen zeer tevreden zijn over de leefomgeving en woonkwaliteit. Ongeveer de helft van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen (aangekocht als middensegment), en een derde uit sociale huur. De ontwikkeling van de E-buurt Oost is samen met de aangrenzende G-buurt Noord verbonden tot één gebiedsontwikkeling: de EG-buurt Noord. Op dit moment zijn de E-buurt en de G-buurt Noord nog werelden van verschil, die gescheiden worden door de toekomstige E-buurt Oost. Door de E-buurt Oost en G-buurt Noord als één gebied te ontwikkelen, worden de kansen benut om de buurten elkaar te laten versterken en verrijken.

De gemeente zoekt een partij die het geplande programma met wonen, niet-woonfuncties, parkeren en overige voorzieningen op kavels 1A, 3 en 5 in de E-buurt Oost kan ontwikkelen en realiseren. In deze selectieprocedure worden voornoemde kavels gelijktijdig door middel van een openbare selectie op de markt gebracht. Het programma voorziet in maximaal 370 woningen verdeeld over de verschillende kavels en een divers niet-wonen programma van maximaal 650 m² bvo in de plint van kavel 5.
Hiervoor is een selectieprocedure in twee ronden opgezet. In de eerste ronde (de voorselectie) worden inschrijvers gevraagd een ambitie/ visie te vormen over de opgave en wordt beoordeeld op de selectiecriteria: duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en programma. In de tweede ronde (definitieve selectie) wordt de voorgeselecteerde inschrijvers gevraagd de visie/ ambitie uit te werken naar een schetsont
werp en wordt beoordeeld op de gunningscriteria: duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, programma en optiebieding.

De essentie van de opgave is om een duurzame, groene en levendige woonwijk te realiseren, voorzien van een aantrekkelijk, gemengd programma dat kansen biedt aan bewoners van Zuidoost om door te stromen naar een betere woning. Het pleintje met de voorzieningen in de plint en de openbare ruimte moeten fijne plekken creëren waar bewoners uit de omgeving graag ontspannen en ontmoeten. Voor de onderdelen duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en programma heeft de gemeente opgaven
geformuleerd die inzicht geven in de gewenste kwalitatieve ontwikkelingsrichting van de kavels. Een goed plan brengt de verschillende opgaven met elkaar in verband, waardoor een optimaal geïntegreerd geheel ontstaat in plaats van een optelsom van de uitwerking van de onderdelen.

Het programma op kavels 1A, 3 en 5 bestaat uit wonen, niet-woonprogramma en parkeren. In totaal kan een woonprogramma van maximaal 39.500 m² bvo, en een niet-woonprogramma van minimaal 500 m² en maximaal 650 m² bvo worden gerealiseerd.  Het te realiseren totale woonprogramma op de kavels 1A, 3 en 5 bestaat gezamenlijk uit maximaal
39.500 m² BVO, met maximaal 370 woningen. De verdeling van de segmenten is vrij over de kavels te verdelen, mits wordt voldaan aan de voor de kavels 1A, 3 en 5 totale verdeling van:
– 67 % middelduur (waarvan minimaal 50% koop en minimaal 25% huur);
– 33 % vrije sector koop.
De wens is om kwalitatieve woningen te realiseren met aandacht voor woninggrootte en plattegrond. Om deze reden hebben appartementen een minimale oppervlakte van 65 m² gbo en grondgebonden woningen een minimale oppervlakte van 100 m² gbo. 

De gemeente kiest er in deze selectieprocedure voor om met een voorselectie en een definitieve selectie te werken. Met deze selectiemethode beoogt de gemeente het aantal inschrijvers dat tijd en geld investeert in het maken van een ontwerp te beperken tot maximaal drie. Bij de definitieve selectie zal uit de groep van maximaal drie voorgeselecteerde inschrijvers een winnaar worden aangewezen. De uitschrijver van deze selectie is Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling. De voorselectie betreft een meervoudige openbare inschrijving.

Bron: Tenderned maandag 30 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236988

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *