Leveren en planten van bloembollen Harderwijk – Aanbestedingsnieuws

Leveren en planten van bloembollen Harderwijk

Foto: Pixabay.com

De gemeente Harderwijk geeft jaarlijks omstreeks €35.000,- uit aan bloembollen. Deze aanbesteding heeft als doel om drie partners te contracteren die zorg dragen voor steeds een mooi voorjaar in Harderwijk. Hierbij staat kwaliteit en beleving voorop. Van de partners wordt verwacht de gemeente te ontzorgen, adviseren en vooral de inwoners blij te maken met een mooie woonomgeving.

De gemeente maakt gebruik van de volgende categorieën:

 

 • Categorie 1: enkelvoudig narcis
 • Categorie 2: enkelvoudig krokus
 • Categorie 3: enkelvoudig overig
 • Categorie 4: enkelvoudig specials
 • Categorie 5: maatwerk gemeente
 • Categorie 6: eigen mengsel aanbieder

Categorie 1 t/m 4 staan beschreven in het prijzenblad. De drie aanbieders die het laagst inschrijven worden gecontracteerd met een raamovereenkomst. Hierbij wordt het volume als volgt verdeeld:

 • Laagste prijs 60%
 • Op één na laagste prijs 30%
 • Op twee na laagste prijs 10%

Categorie 5 is maatwerk en zal door de gemeente in voorkomende gevallen worden uitgevraagd. Dit kan aan alle  gecontracteerde leveranciers, een deel hiervan of één-op-één. Categorie 6 zal in voorkomende gevallen door de gemeente worden besteld bij de desbetreffende leverancier. Bij het prijzenblad hebben de inschrijvers de gelegenheid een document met een beschrijving van het eigen mengsel met een prijsopgave toe te voegen.

Ieder jaar wordt iedere leverancier per categorie 1 t/m 4 beoordeeld op de volgende aspecten:

 • 1.    Beeldkwaliteit
 • 2.    Samenwerking
 • 3.    Advies
 • 4.    Flexibiliteit

De af te sluiten raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 en eindigt in beginsel op 31 december 2023. Deze raamovereenkomst wordt automatisch telkens met één jaar, verlengd tot uiterlijk 31 december 2027. De raamovereenkomst wordt van rechtswege beëindigd, indien de opdrachtgever of opdrachtnemer deze schriftelijk heeft beëindigd uiterlijk twee maanden voor het einde van het betreffende kalenderjaar.

Bron: Tenderned zondag 29 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236829

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *