Catering gemeente Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Catering gemeente Hilversum

Pic: Pixabay

De gemeente Hilversum heeft op dit moment één opdrachtnemer gecontracteerd die onderstaande diensten verzorgt. Deze overeenkomst expireert op 18 juni 2024 en daarom wordt deze aanbestedingsprocedure doorlopen. Het huidige dienstverleningsconcept bestaat uit:
– Restauratieve voorziening;
– Banqueting service (vergaderlunches, evenementen en avondmaaltijden);
– Leveringen overige producten en personeel ten behoeve van cateringdiensten.

Hilversum beschikt momenteel over één bedrijfsrestaurant, gelegen in het Stadskantoor (Oude Engweg 23) op de tweede etage. Dit bedrijfsrestaurant is op werkdagen geopend van 12.00 – 13.15 uur. Voor het bereiden van de lunch stelt  Hilversum een volledige bedrijfskeuken en inventaris ter beschikking aan de opdrachtnemer. Het bedrijfsrestaurant is een open ruimte en telt eenenzeventig zitplaatsen. Dagelijks maken gemiddeld over vijf dagen, negentig bezoekers gebruik van het restaurant. Waarbij de maandagen, dinsdagen en donderdagen de drukstbezochte dagen zijn. De gemiddelde besteding per persoon per dag bedraagt €3,89. Deze kosten zijn volledig voor eigen rekening van medewerker. Het gemiddelde percentage van
biologische voeding dat nu afgenomen wordt is nu 33%. De locaties van aanbestedende dienst liggen dichtbij het centrum en kan men naar het centrum om de lunch te halen tijdens een wandeling. Tevens nemen mensen hun eigen boterhammen mee en is de beschikbaarheid van zitplekken tijdens lunchtijd beperkt. Op de Wilhelminastraat is een ruimte ingericht als kantine, inclusief uitgiftebalie met ongeveer 25 zitplekken. Deze ruimte wordt wel gebruikt door medewerkers om hun lunch te nuttigen, maar er worden geen restauratieve diensten geleverd. Deze locatie van de gemeente is tot 2026 gehuurd. Er is een mogelijkheid om warme maaltijden te verstrekken (op bestelling) voor medewerkers die tijdens een avondopenstelling of nachtdienst moeten werken. De ondergrens is nu bij een minimum afname van zes personen per maaltijd.

De hoogte van de uitgaven voor deze opdracht is sterk afhankelijk van externe en interne ontwikkelingen. Externe ontwikkelingen in de markt zijn vaak onvoorzienbaar. Ontwikkelingen binnen aanbestedende dienst hangen sterk samen met de ontwikkelingen in de markt en hebben daardoor dezelfde onvoorspelbare aard. Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen en gebeurtenissen op maatschappelijk of politiek vlak die het werkgebied van aanbestedende dienst
raken waardoor bijvoorbeeld het takenpakket van aanbestedende dienst kan wijzigen en daarmee ook de omvang van de opdracht. Dit maakt een raming van de opdracht lastig. Aanbestedende dienst is uitgegaan van de huidige kosten om de maximale waarde (€1.500.000,-) van de overeenkomst over de totale looptijd te bepalen.

De aanbestedende dienst beoogt één overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer voor de duur van drie jaar met de eenzijdige optie voor aanbestedende dienst tot verlenging van tweemaal de periode van één jaar. De beoogde ingangsdatum van de Overeenkomst is 18 juni 2024.

Bron: Tenderned dinsdag 7 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315807

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *