Revitalisatie Leonard S. Ornsteinlaboratorium – Aanbestedingsnieuws

Revitalisatie Leonard S. Ornsteinlaboratorium

Foto: © Universiteit Utrecht

Het Leonard S. Ornsteinlaboratorium maakt deel uit van de vastgoedportefeuille van de Universiteit Utrecht op het Utrecht Science Park (USP). Het Leonard S. Ornsteinlaboratorium dient gerevitaliseerd te worden zodat het pand klaar is voor de
komende vijftien jaar. Het laboratorium is gebouwd in 1972.  In de loop der jaren is het aantal laboratoria in het pand afgenomen en zijn er steeds meer kantoorruimtes voor in de plaats gekomen. In het Ornsteinlaboratorium zijn voornamelijk fysische laboratoria aanwezig. Fysische laboratoria zijn laboratoria die uitgerust zijn met gespecialiseerde analytische apparatuur en instrumenten (zoals laseropstellingen) om experimenten uit te voeren die gericht zijn op het begrijpen van fenomenen zoals elektriciteit, magnetisme, thermodynamica, optica en andere aspecten van de natuurkunde. Het pand staat op de nominatie om te zijner tijd te worden gesloopt. De plannen hiervoor maken deel uit van het strategisch huisvestingsplan (SHP). Het pand wordt nog minstens vijftien jaar gebruikt. Om ervoor te zorgen dat het pand nog zolang kan worden gebruikt dient er onderhoud, in de vorm van een revitalisatie, plaats te vinden.

De scope van het project betreft:
Electrotechnische werkzaamheden
• Het vervangen van de hoofdverdeelinrichtingen;
• Het vervangen van elektra-onderverdelers;
• Het verwijderen van het bestaande experimenteernetwerk en maken van alternatieve voorzieningen;
• Het vervangen van foutieve bekabeling;
• Het treffen van noodmaatregelen voor onderzoeksopstellingen die daarom vragen;
• Het vervangen alle verlichting in het pand voor LED verlichting.
Werktuigbouwkundige werkzaamheden
• Het verwijderen van aanwezige servicestroken in de kantoren. Aansluitingen/ leidingen weghalen tot op de bron.
Bouwkundige werkzaamheden
• Herstelwerkzaamheden ter plaatse van verwijderde servicestroken. Denk hierbij aan het aanhelen van vloeren en herstellen en sauzen van de wanden;
• Het vervangen van het bestaande plafond in alle gangen voor een systeemplafond;
• Het upgraden van de toiletgroepen;
• Schilderwerk in de gangen: sauzen van de wanden, schilderen van de deuren en kozijnen;
• De lab-deuren en kantoordeuren moeten worden voorzien van een glazen ruit.

Aanbesteder heeft geen verdeling in percelen gehanteerd, vanwege de complexiteit en verwevenheid van de bouwkundige werken, de W-installaties en de E-installaties in de zin van engineering, planning en coördinatie. Deze aanbesteding volgt de niet-openbare procedure en bestaat uit twee delen: de selectiefase en de gunningsfase.
1. Selectiefase
In de selectiefase kunt u zich aanmelden voor de aanbesteding. Van de ontvangen aanmeldingen selecteren wij (maximaal) drie gegadigden voor de gunningsfase.
2. Gunningsfase
Als u daarvoor bent geselecteerd, krijgt u in de gunningsfase het verzoek om een inschrijving in te dienen. aanbesteder beoordeelt de ontvangen inschrijvingen en gunnen het werk aan de partij die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

Bron: Tenderned donderdag 11 april 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332409

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 12 april 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *