“Aankondigingen best bekeken op eerste werkdag na publicatie” – Aanbestedingsnieuws

“Aankondigingen best bekeken op eerste werkdag na publicatie”

Tenderned komt met een bericht uit eigen onderzoek, dat aankondigingen eigenlijk alleen direct na aankondiging gelezen worden. Alles draait uiteindelijk natuurlijk om de kijkcijfers, zelfs bij Op1. Dat Tendernd nieuwsbericht bevat ook de schokkende (maar eigenlijk niet zo heel schokkende) wetenschap: “Vanaf dag 4 worden aankondigingen nauwelijks nog bekeken.”

“Veruit de meeste aankondigingen van opdrachten op ons aankondigingenplatform worden het best bekeken op de eerste werkdag na publicatie. Een analyse van de TenderNed-data geeft ons meer inzicht in het kijkgedrag van onze gebruikers.”

https://www.tenderned.nl/cms/nl/nieuws/aankondigingen-best-bekeken-op-eerste-werkdag-na-publicatie

Voor TenderNed was dit blijkbaar nog nieuws, want ze schreven er een bericht over, onderbouwd met statistiek. Nieuws, maar geen nieuws. Maar daarom toch nieuws. Alleen al dat het nieuws is, dat maakt dit dan nieuws. De wetenschap dat berichten van eerder nauwelijks gelezen worden is niet nieuw.  Het is voor onze redactie van Aanbestedingsnieuws nieuws, dat dit blijkbaar niet zelf-evident is bij iedereen die publiceert. Hier leren wij ook weer van.

Dit is met elk bericht dat je online publiceert zo, met uitzondering van drempelbedragenschema’s en hele rare berichten die dan compleet onverwacht na een jaar 1000x gelezen worden door een link op de facebook van het FNV of zo. Of het nu een persoonlijke blog is, of een website met milieunieuws voor een landelijke uitgever, oud nieuws is alleen leuk voor historici.

Daarom is het leven van een online uitgever ook zo ongelooflijk veel zwaarder dan dat van een papieren uitgever, terwijl er ook nog eens een minimum aan abonnementen tegenover staat. Gortdroge rotmaterie en zo zie je algauw een Tender over het hoofd. Je moet er Alex Jones en pedofielen en vrijmetselaars bij halen om het nog een beetje lezenswaardig te houden.

Tenderned spant echter heimelijk samen met de EU en ondoorgrondelijk schrijvende gemeenteambtenaren om het aankondigingenplatform zo onleesbaar mogelijk te maken voor de sterfelijke mens. Anderhalve regelafstand. In een raar letttertype op een spierwitte achtergrond die je niet donkerder kan zetten, lekker als je migraine hebt. Alle informatie dichtgeklapt en geen knopje om het allemaal in een keer uit te vouwen. Opdrachten voor adviesdiensten waarvan de adviseur zelf niet wist dat hij daarin ook al adviseerde voor maximaal twee plus twee (zegge: 1) verlengingen mET RaRE HOoFdLetters en typfouten.

TenderNed daarnet © ZaZ 2017

Het is het belangrijkste verschil tussen publiceren en online publiceren, en het is eigenlijk een ware tragedie. Het archief is beter ontsloten dan ooit maar de datum is het enige relevante geworden voor de lezer. Er zijn foefjes die je uit kan halen, om aankondigingen interessanter te maken, zoals foto’s en betere beschrijvingen dan die van de ambtenaren zelf. Als je de aankondigingen daadwerkelijk gebruikt om een opdracht aan de man te brengen, dan is het de meest onmogelijke manier om dat te doen. Je vist alleen in een vijver van al-geïnteresseerden, die al heel veel ander lokaas hebben uitstaan.

Maar juist ná publicatie begint de informatie interessant te worden, niet alleen omdat de inkoopurgentie oploopt tijdens de inschrijftijd als de ambtenaren nog weinig kunnen doen aan de opdracht, maar ook omdat de politiek zich maar al te graag met de uitvoering van werken en de precieze leveringsdetails van de bureaustoelen bemoeien en dat gaat ná de aanbesteding niet of nauwelijks meer. Bovendien dringt het pas door het te doen bij politici door waar het ambtelijk apparaat nou mee bezig is en vaak staat het monstrueuze schoolgebouw er dan al. Sterker nog, wij hebben met een druk op de knop wel alle oude aanbestedingen van Haagse trams bij elkaar en zien zo dat er wel een soort van verband lijkt te bestaan tussen de inkoop van de nieuwe trams en al die daaropvolgende remiseverbouwingen. Zo blijven al die aanbestedingen ook later nog relevant.

De les voor ons is dat onze lieve Tenderaars nadat we dit edele werk 7 jaar tegen zeer bescheiden reclameinkomsten en een torenhoge belastingdruk doen, en daarbij een niet onaanzienlijk deel van de TenderNed traffic genereren, dat zij daar nu nóg niet zien dat we hier misschien wel verstand hebben van online publiceren, ook al hebben we zelf op die afdeling rondgelopen en samen nog webmasters die niet weten wat een wordpress plugin is, heimelijk en natuurlijk goedbedoelend uitgelachen.  Wat moeten we nog meer plaatsen om op te vallen? Naakte vrouwen?

De slome of waarschijnlijker oververmoeide ondernemers met migraine, van de diverse markten die geen Tenderned alertering hebben of willen hebben, willen we toch informeren over al die opdrachten. Hoezo? Omdat wij bij Aanbestedingsnieuws ook onkruid op straat hebben natuurlijk en omdat wij ook vuilnis hebben dat moet worden opgehaald, evenals oude kennissen met diabetes type 2 die naar het ziekenhuis toe moeten zonder een beenamputatie als gevolg van een kwalitatief ondermaatse wmo aanbesteding.

Wij kunnen opdrachten tegen een zeer bescheiden prijs op elk gewenst moment hernieuwd onder de aandacht brengen, vergezeld van allerlei gewenste en ongewenste kennis. Met gezellig fotomateriaal. Heel vlot, dezelfde dag waarschijnlijk nog. Wij verbinden Tenderned opdrachten regelmatig met de kennis op onze of op de PIANOo website, en dat allemaal pro actief en zonder dat we erom gevraagd worden en zonder vorstelijk ambtenarensalaris.

Vertrouw ons nou maar.

Contact

 

1 thought on ““Aankondigingen best bekeken op eerste werkdag na publicatie”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *