Vragenlijst onderdrempelige opdrachten voor 2 juni – Aanbestedingsnieuws

Vragenlijst onderdrempelige opdrachten voor 2 juni

Lokaal beheerders van actieve aanbestedende diensten ontvingen op 25 april een e-mail met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De input wordt anoniem verwerkt in de Europese monitoringsrapportage. Tenderned heeft rond de 100 ingevulde vragenlijsten ontvangen.
Men kan de vragenlijst tot uiterlijk 2 juni om 20.00 uur invullen. Antwoorden dragen bij een representatief beeld te schetsen van het inkoopvolume van Nederlandse overheden.

Zie voor meer informatie:

https://www.pianoo.nl/nl/document/19202/monitoringsrapportage-europese-commissie-inkoop-nederland

https://www.tenderned.nl/cms/nl/nieuws/vul-de-vragenlijst-uiterlijk-op-2-juni-2024

 

De vragenlijst bestaat uit de onderstaande 7 vragen:

 1. Hoeveel contracten heeft uw organisatie per jaar gegund bij aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden?
 2. Wat was, enkel voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarde, de totale gunningswaarde per jaar van door uw organisatie gegunde aanbestedingen?
 3. Wat was, enkel voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde, de totale gunningswaarde per jaar van door uw organisatie gegunde aanbestedingen?
 4. Hoeveel contracten heeft uw organisatie per jaar aan het mkb gegund bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden?

  Toelichting: U kunt uw antwoord opgeven als absoluut aantal contracten of als percentage van het totaal aantal contracten boven de Europese drempelwaarden. Geeft u het op als percentage, voeg dan het % teken toe in het antwoord.

 5. Hoeveel contracten heeft uw organisatie per jaar aan het mkb gegund bij aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden?

  Toelichting: U kunt uw antwoord opgeven als absoluut aantal contracten of als percentage van het totaal aantal contracten onder de Europese drempelwaarden. Geeft u het op als percentage, voeg dan het % teken toe in het antwoord.

 6. Wat was, enkel voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarde die aan het mkb gegund zijn, de totale gunningswaarde per jaar van door uw organisatie gegunde aanbestedingen?

  Toelichting: U kunt uw antwoord opgeven als gunningswaarde in euro’s of als percentage van de totale gunningswaarde boven de Europese drempelwaarden. Geeft u het op als percentage, voeg dan het % teken toe in het antwoord.

 7. Wat was, enkel voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde die aan het mkb gegund zijn, de totale gunningswaarde per jaar van door uw organisatie gegunde aanbestedingen?

Toelichting: U kunt uw antwoord opgeven als gunningswaarde in euro’s of als percentage van de totale gunningswaarde onder de Europese drempelwaarden. Geeft u het op als percentage, voeg dan het % teken toe in het antwoord.

©Tenderned 2021 screenshot

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *